Back to top

MIR Metge Intern Resident

Troba totes les especialitats de Pediatria a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

La filosofia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per als Metges Interns Residents, o MIR, del nostre centre es basa en els elements essencials que s’enumeren a continuació:

  • Oferir una formació de qualitat com a professional i com a persona.
  • Reforçar els valors d’hospitalitat, de respecte, d’espiritualitat i de treball en equip.
  • Respectar els interessos personals de cada resident.
  • Adaptar la formació a les necessitats de la societat.
  • Fomentar i facilitar la formació continuada, des de l’inici de la residència fins al final de la carrera.

El 95% dels nostres MIR consideren que formar-se a l'Hospital Sant Joan de Déu facilita la seva sortida laboral en finalitzar la formació, segons l'enquesta de satisfacció de 2019.

La nostra experiència formativa

Un total de
31
tutors acreditats
Sessions de simulació
200
cada any
Augment de pacients complexos
47%
des de l’any 2004

Preguntes sobre el MIR a Sant Joan de Déu

Quantes guàrdies es fan al mes durant el MIR?

A escala docent,  l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona recomana una mitjana de 5 guàrdies al mes per resident, i això es respecta en les diverses especialitats mèdiques. 

Quin és el nivell de treball de les guàrdies a l’Hospital Sant Joan de Déu?

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un centre amb un gran volum assistencial i els equips assistencials s'hi dimensionen proporcionalment. El treball del resident està supervisat i el grau de supervisió depèn de l’any de residència, de manera que el MIR assumeix responsabilitats de manera progressiva. El 80% dels nostres residents consideren formatives les guàrdies que es fan durant els anys de residència, segons l’enquesta de satisfacció feta el 2019.

Es fa festa l’endemà de la guàrdia?

Sí, l’Hospital té implementat que l’endemà del dia de guàrdia es fa festa. 

A quantes sessions clíniques assisteixen els MIR i de quin tipus?

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fa una sessió clínica general mensual (segon dimarts de mes, de 8 h a 9 h, en format presencial o telemàtic), a la qual assisteixen tots els professionals de diverses especialitats del centre i és moderada per dos residents.

A més, els residents assisteixen a les sessions de casos clínics, bibliogràfica, de recerca i de protocols que organitza cada unitat específica. Diverses sessions es fan per videoconferència per facilitar la participació d’altres centres.

Hi ha la possibilitat d’assistir a cursos i congressos durant la residència?

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fa dues convocatòries anuals per subvencionar l’assistència dels residents a congressos, sempre que presentin un treball de recerca com a primer autor.

Així mateix, dins de l’oferta formativa de la plataforma Aula de Pediatria, els residents tenen accés gratuït a dos cursos opcionals per any, a més dels cursos del Pla Transversal Comú i els cursos que són obligatoris en cada especialitat.

Podem fer rotacions externes a altres hospitals d’Espanya i de l’estranger?

Segons l’especialitat, els residents disposen de diversos mesos de rotació lliure dins del propi itinerari formatiu, cosa que els permet fer estades formatives a la resta d’Espanya i a l’estranger, que es poden facilitar en alguns dels hospitals amb els quals col·laborem. 

 

Puc fer el doctorat i la tesi en el mateix Hospital Sant Joan de Déu?

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari vinculat a la Universitat de Barcelona. Com a tal, i per la seva vocació docent i investigadora, durant la residència es fan cursos formatius en recerca i sessions encaminades a promoure la realització del doctorat en les diverses línies de recerca consolidades a l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu,  amb la supervisió dels tutors.

Hi ha possibilitats laborals a l’Hospital Sant Joan de Déu quan s’acaba el MIR?

Les Unitats d’Intensius Pediàtrics, Neonatals, Hospitalització i Oncologia ofereixen places de fellowship per completar la formació en aquestes àrees.

Un percentatge elevat dels residents que es formen a l'Hospital Sant Joan de Déu segueix vinculat laboralment al centre en acabar la residència en diferents serveis: 75 % el 2021 i el 2022.

A més, s'ofereixen places per fer guàrdies, fet que pot permetre al resident mantenir el vincle amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona mentre duu a terme el projecte de recerca, la tesi o una subespecialització en un màster universitari.

Hi ha possibilitats formatives postresidència a l'Hospital mateix?

Els nostres facultatius dirigeixen diversos màsters i postgraus associats a la Universitat de Barcelona, que abasten les especialitats pediàtriques i que inclouen formació teòrica i pràctica per a professionals que han completat la seva formació sanitària especialitzada.

La nostra tasca és organitzar la formació sanitària especialitzada per garantir l'excel·lència, alhora que acompanyem el creixement professional i personal. Impulsem el desenvolupament clínic en recerca i innovació, així com la participació als diferents òrgans de l'hospital. Donem prioritat a les necessitats del resident en el procés formatiu.
Elisabeth Esteban, cap d'estudis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Residència en Pediatria

La nostra residència, de la que ofrerim 16 places, es basa en la secció MIR de l’Asociación Española de Pediatría (AEP), en un tronc pediàtric comú durant els tres primers anys de residència, que després es divideix en diversos itineraris que s’ajusten als interessos del resident: Pediatria d’atenció primària i hospitalària, una subespecialitat pediàtrica o l’itinerari específic que ofereix l’hospital de pacient crític. Cada resident tria en quin àmbit es vol formar i, si ho prefereix, el darrer any de residència pot fer una rotació a mida. Consulta aquí el Pla Docent dels Metges Interns Residents (MIR) de Pediatria a Sant Joan de Déu.

El pla de rotacions s’estructura per tal que els residents de primer any i els dels anys següents passin pel mateix servei en moments diferents. D’aquesta manera, els R1 es familiaritzen amb el funcionament de l’especialitat i els R4, gràcies a la seva experiència, ja treballen pràcticament com a adjunts a planta. En el nostre centre, considerem que és interessant rotar diverses vegades durant la residència per desenvolupar un procés d’aprenentatge diferent en cada ocasió. 

Preguntes freqüents sobre la residència a Pediatria

Què aprendré durant la residència de Pediatria?

El model formatiu es basa en la proposta de la secció MIR de l'Associació Espanyola de Pediatria. Existeix, durant els tres primers anys, un tronc de formació comú.

El quart any, l'especialitat consta de 10 mesos de rotació de lliure elecció en què el resident opta, segons les seves necessitats formatives específiques o els seus interessos futurs, per diferents especialitats o per un dels itineraris formatius que s'ofereixen als residents (atenció hospitalària, atenció primària, unitat de cures intensives i subespecialitats pediàtriques).

On es realitzen les rotacions?

Els residents de Pediatria rotaran durant els anys de residència per les plantes d'hospitalització, "nursery", neonatologia, cures intensives pediàtriques, consultes externes, urgències, atenció primària i un itinerari de la seva elecció.

A part de les rotacions obligatòries, s'intenta adaptar el màxim possible el pla formatiu i els coneixements que s'adquireixen durant l'estada en diverses especialitats a l'interès de cada persona. 

El pla docent es basa en que cada resident tria el seu itinerari formatiu o curricular.

On es realitzen les guàrdies?

Els residents de Pediatria i Àrees específiques realitzen:

  • R1 - R2, residents de primer i segon any: guàrdies a Urgències i a la planta de Pediatria (12 hores el cap de setmana).
  • R3 - R4, residents de tercer i quart any: guàrdies a Urgències, planta de Pediatria (12 hores el cap de setmana) i a les UCI (pediàtrica i neonatal).
Estan equilibrades la formació i la pràctica en Pediatria?

Sí. Aquest és un dels objectius principals de l'equip docent. El resident tria el seu itinerari formatiu o curricular, que es complementa (a banda de rotacions i guàrdies) amb elements pràctics com el programa Darwin de simulació, l'aprenentatge sobre la comunicació amb el pacient i la seva família o la possibilitat de participar en programes de recerca o desenvolupar idees mitjançant el departament d'innovació.

Residència en Ginecologia i Obstetrícia

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Sant Joan de Déu ofereix cinc places per a la formació de residents en aquesta especialitat. L'activitat assistencial s'organitza en rotacions de tres mesos en cada una de les àrees, excepte a quiròfan, on la rotació abarca tot el període del resident. A més de la formació clínica, la formació docent se sustenta en:

  • Sessions científiques diàries, realitzades conjuntament amb l'Hospital Clínic (BCNatal).
  • El Programa Darwin de Simulació, per a l'entrentament d'habilitats i situacions clíniques.
  • Intervenció del resident en les diverses línies de recerca consolidades en el marc de BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona). Es fomenta que els residents participin en aquest grup líder en publicacions d'Obstetrícia i Ginecologia de nivell internacional.

L'Hospital és un centre de tercer nivell i de referència de Ginecologia i Obstetrícia: amb més de 1.000 cirurgies ginecològiques anuals i més de 3.000 parts l'any, és la maternitat amb més activitat de Catalunya.

Preguntes freqüents sobre el MIR de Ginecologia i Obstetrícia

Com s'organitza la residència de Ginecologia i Obstetrícia?

Durant els quatre anys el resident rotarà per les àrees específiques de consultes externes de Ginecologia i Obstetrícia, els dos primers anys per les àrees bàsiques i els dos últims per subespecialitats. Durant la residència es rotarà per hospitalització - UCOI, quiròfan, urgències i sala de parts.

En l'àmbit de la ginecologia, l'hospital disposa d'unitats per a cada una de les subespecialitats ginecològiques (ginecologia general, sol pelvià, endocrinologia i reproducció, oncologia, patologia mamària, etc). Es rotarà per cadascuna d'elles i s'assistirà a les sessions quirúrgiques corresponents. Per completar la informació en oncologia d'alta complexitat així com en fecundació in vitro, estan establertes rotacions en centres específics (Hospital de Bellvitge i Hospital Clínic).

En l'àmbit de l'obstetrícia, s'abarca des del part natural en obstetrícia de baix risc fins a l'alta complexitat de la patologia i/o cirurgia fetal. Es disposa d'unitats de cures obstètriques intermitges (UCOI) per al tractament de la patologia materna greu i és centre de referència de patologia fetal, prematuritat i neonatologia.

Per què Sant Joan de Déu és un bon centre per formar-se en Ginecologia i Obstetrícia?

L'Hospital Sant Joan de Déu i BCNatal són actualment centres de referència de ginecologia, medicina maternofetal i patologia fetal a nivell nacional i internacional. Aquest fet permet una formació global des de la patologia més general fins a la d'alta complexitat.

L'elevat nombre de parts i intervencions quirúrgiques, així com l'entrenament mitjançant simulació, permeten adquirir les habilitats tècniques necessàries per a l'exercici de l'especialitat. Els valors de la institució i la calidesa de l'equip humà confereixen un ambient excepcional en el període de formació.

 

Existeix la possibilitat d'assistir a congressos i cursos durant la residència?

Al nostre centre es fomenta la participació del resident en cursos i congressos nacionals i internacionals. En el marc de BCNatal, la docència i la recerca són pilars importants de la formació.

Per aquest motiu durant la residència s'ofereix un ventall extens de cursos propis, reconeguts a nivell internacional, així com l'assistència a cursos externs. Tanmateix, es facilita als residents la participació en línies d'investigació del Servei i la presentació dels resultats en congressos d'interès.

En quines instal·lacions es treballa durant la residència?

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia disposa de 3 plantes d'hospitalització amb un total de 50 llits, 6 sales de parts, 2 quiròfans i un quiròfan d'urgències. També hi ha una Unitat de Cures Obstètriques Intermitges amb tres llits, 13 consultes externes; així com noves sales de treball i l'espai de simulació Darwin.

L'Hospital Sant Joan de Déu es caracteritza per un pla continuat d'obres i modernització dels espais, adaptant-los als avenços tecnològics i socials.

Com s'organitzen les guàrdies de ginecologia i obstetrícia?

L'equip de guàrdies d'obstetrícia i ginecologia està format per metges adjunts i dos residents, un R1 - R2 i un R3 - R4, fet que assegura una bona supervisió del resident en formació. L'R1 - R2 està ben supervisat, alhora que l'R3 - R4 pot assumir major responsabilitat.

Aquesta organització facilita que els nostres residents en els seus últims mesos de formació puguin assumir activitats i responsabilitats equiparables a les d'un adjunt. La guàrdia s'ubica a urgències, sala de parts i quiròfans propis del servei i independents del Servei de Pediatria.

Puc fer la Tesi Doctoral en el Servei d'Obstetrícia i Ginecologia?

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia, en el marc de BCNatal, participa en diverses línies de recerca consolidades. El resident, durant tot el període de formació, inevitablement entrarà en contacte amb els estudis que es realitzen.

A més, es motiva la incorporació dels residents a alguna de les línies existents perquè pugui iniciar treballs de recerca que posteriorment els permetran realitzar la Tesi Doctoral.

Hi ha possibilitats laborals en el servei quan s'acaba la residència?

En acabar la residència s'ofereix la possibilitat de fer guàrdies, fet que permet mantenir el vincle amb el servei. En l'actualitat, tots els nostres residents acaben el període formatiu amb múltiples ofertes laborals.

Protocol de supervisió dels residents

Residència en Cirurgia Pediàtrica

Enguany, oferim dues places de resident al Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu. Els Metges Interns Residents (MIR) del nostre centre passen el primer any fent Cirurgia General i Toràcica en adults; a partir del segon any de residència, la formació té lloc al nostre hospital i cobreix els àmbits de la Cirurgia Ambulatòria, Cirurgia Pediàtrica General i Digestiva, Cirurgia Plàstica, Urologia Pediàtrica, Cirurgia Neonatal, Oncològica i Toràcica. El MIR també es forma en les urgències pediàtriques i participa de la consulta externa de Cirurgia de l’HSJD.

Els nostres MIR es formen en les principals tècniques quirúrgiques de les àrees específiques en què roten durant els cinc anys de residència. L’activitat assistencial es complementa amb les sessions del Servei de Cirurgia Pediàtrica i amb la possibilitat d’acudir a congressos, participar en publicacions o projectes d’investigació, tot segons l’interès de cada resident.

Preguntes sobre la residència de Cirurgia Pediàtrica

Com s’organitza la Residència de Cirurgia Pediàtrica?

La residència de Cirurgia Pediàtrica té una duració de cinc anys. Tal i com s’estableix al BOE, durant el primer any de residència el MIR s’ha de formar en els principis de la Cirurgia en pacients adults. Per això, tenim acords amb l’Hospital de Sant Boi i de Bellvitge. A partir del segon any, la formació ja es dirigeix en exclusiva als pacients pediàtrics i té lloc al nostre centre. L’itinerari formatiu del MIR contempla la possibilitat de què el MIR realitzi alguna rotació externa per a complementar el seu aprenentatge, si així ho desitja.

Per què Sant Joan de Déu és un bon centre per a formar-se en Cirurgia Pediàtrica?

En primer lloc perquè aquest és un hospital monogràfic maternoinfantil, de tercer nivell, d'alta complexitat i amb un gran volum de pacients. A diferència del que pot passar amb altres especialitats, una formació de qualitat en Cirurgia Pediàtrica exigeix disposar d’UCI pediàtrica i neonatal així com de múltiples serveis complementaris perquè la formació del MIR sigui complerta i sense llacunes.

Considerant que moltes de les patologies pediàtriques tenen una baixa prevalença, al MIR de cirurgia li interessa el seu centre sigui capaç de concentrar la patologia poc freqüent i que disposi d’unitats de Medicina Fetal, Oncologia i totes les subespecialitats pediàtriques, cosa que és una realitat al nostre centre.

L’Hospital Sant Joan de Déu també és el centre de referència per a la patologia més senzilla de la població de la seva àrea d’influència. Per això, la petita cirurgia, que és tan important en la nostra especialitat, també es troba molt representada en la formació del MIR.

En quines instal·lacions treballaré?

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona està immers de ple en un procés de renovació. Actualment disposa d’unes instal·lacions de primera línia i volem que sigui la referència en moltes àrees. L’aposta de futur més important és l’entrada en funcionament del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge, la Unitat de Cirurgia Ambulatòria, tot l’àmbit de les Consultes Externes, Urgències i la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques són instal·lacions noves, modernes, acabades i en funcionament. La nova Unitat de Cures Intensives Neonatals i el nou Bloc Quirúrgic Infantil són projectes que han de materialitzar-se en els propers anys.

Protocol de supervisió dels residents
Comparteix