Back to top

MIR Metge Intern Resident Ginecologia i Obstetrícia

Al Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Hospital de Sant Joan de Déu s'ofrereixen cinc places per a la formació de residents en aquesta especialitat. L'activitat assistencial s'organitza en rotacions de tres mesos en cadascuna de les àrees, excepte en quiròfan, on la rotació abasta tot el període de residència. A més de la formació clínica, la formació docente es basa en:

  • Sessions científiques diàries, realitzades conjuntament amb l'Hospital Clínic (BCNatal).
  • El Programa Darwin de Simulació, per a l'entrenament d'habilitats i situacions clíniques.
  • Integració del resident en les diferents línies de recerca consolidades en el marc de BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona). Es fomenta que els residents participin en aquest grup líder en publicacions d’Obstetrícia i Ginecologia a nivell internacional.

L'Hospital és un centre de tercer nivell i de referència de Ginecologia i Obstetrícia: amb més de 1.000 cirurgies ginecològiques anuals i més de 3.500 parts anuals, és la maternitat amb més activitat de Catalunya.

A l'avantguarda en innovació

Cirurgia oncològica i mamària amb el robot Da Vinci

Rotación en el Hospital de Bellvitge en el que tendrás contacto para conocer la cirugía con el robot Da Vinci.

Simulació avançada en la teva formació

Entrenament mitjançant simulació en tècniques complexes i tractament multidisciplinari de situacions clíniques crítiques.

Tecnologia 3D de les cirurgies fetals complexes

Reconstrucció i planificació utilitzant tècniques 3D per a la preparació de cirurgies fetals d'alta complexitat.

Preguntes freqüents sobre el MIR de Ginecologia i Obstetrícia

Com s'organitza la residència de Ginecologia i Obstetrícia?

Al llarg dels quatre anys el resident rotarà per àrees específiques de consultes externes de Ginecologia i Obstetrícia, els dos primers anys per àrees bàsiques i els dos últims per subespecialitats. Durant tota la residència es rotarà per hospitalització - UCOI, quiròfan, urgències i sala de parts.

En l'àmbit de la ginecologia, l'Hospital disposa d'unitats per a cadascuna de les subespecialitats ginecològiques (ginecologia general, sol pelvià, endocrinologia i reproducció, oncologia, patologia mamària, etc). Es rotarà per cadascuna d'aquestes i s'assistirà a les sessions quirúrgiques corresponents. Per a completar la formació en oncologia d'alta complexitat així com en fecundació in vitro, estan establertes rotacions en centres específics (Hospital de Bellvitge i Hospital Clínic).

En l'àmbit de l'obstetrícia, s'abasta des del part natural a l'obstetrícia de baix risc fins a l'alta complexitat de la patologia i/o cirurgia fetal. Es disposa d'unitats de cures obstètriques intermèdies (UCOI) per al tractament de la patologia materna greu i és centre de referència de patologia fetal, prematuritat i neonatologia.

Per què Sant Joan de Déu és un bon centre per a formar-se en Ginecologia i Obstetrícia?

L'Hospital Sant Joan de Déu i BCNatal són actualment centres de referència de ginecologia, medicina maternofetal i patologia fetal a nivell nacional i internacional. Aquest fet permet una formació global des de la patologia més general fins a la de més alta complexitat.

L'elevat nombre de parts i intervencions quirúrgiques així com l'entrenament mitjançant simulació permeten adquirir les habilitats tècniques necessàries per a l'exercici de l'especialitat. Els valors de la institució i la calidesa de l'equip humà confereixen un ambient excepcional en el període de formació.

Hi ha la possibilitat d'assistir a congressos i cursos durant la residència?

Al nostre centre es fomenta la participació del resident en cursos i congressos nacionals i internacionals. En el marc de BCNatal, la docència i la recerca són pilars importants de la formació.

Per aquest motiu durant la residència s'ofereix un ampli ventall de cursos propis, reconeguts a nivell internacional, així com l'assistència a cursos externs. Així mateix es facilita als residents la participació en línies de recerca del Servei i la presentació dels seus resultats en congressos d'interès.

A quines instal·lacions es treballa durant la residència?

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia disposa de 3 plantes d'hospitalització amb un total de 50 llits, 6 sales de parts, 2 quiròfans i un quiròfan d'urgències, una Unitat de Cures Obstètriques Intermèdies amb 3 llits, 13 consultes externes; així com de noves sales de treball i de l'espai de simulació Darwin.

L'Hospital de Sant Joan de Déu es caracteritza per un pla continuat d'obres i modernització dels espais, adaptats als avenços tecnològics i socials.

Com s'organitzen les guàrdies de ginecologia i obstetrícia?

L'equip de les guàrdies d'obstetrícia i ginecologia està format per dos metges adjunts i dos residents, un R1 - R2 i un R3 - R4 el que assegura una bona supervisió del resident en formació. L'R1 - R2 està ben supervisat al mateix temps que l'R3 - R4 pot anar assumint més responsabilitat.

Aquesta organització facilita que els nostres residents en els seus últims mesos de formació puguin assumir activitats i responsabilitats equiparables a les d'un adjunt. La guàrdia s'ubica a urgències, sala de parts i quiròfan propis del servei i independents del Servei de Pediatria.

Puc fer la tesi doctoral al Servei d'Obstetrícia i Ginecologia?

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia, dins el marc de BCNatal, participa en diverses línies de recerca ben consolidades. El resident, durant tot el seu període de formació, inevitablement entrarà en contacte amb els estudis que es realitzen.

A més, es motiva la incorporació dels residents a alguna de les línies existents perquè pugui iniciar treballs de recerca que posteriorment li permetin realitzar la tesi doctoral.

Hi ha possibilitats laborals al servei quan s'acaba la residència?

A l'acabar la residència s'ofereix la possibilitat de fer guàrdies, el que permet mantenir el vincle amb el Servei. En l'actualitat, tots els nostres residents acaben el seu període formatiu amb múltiples ofertes laborals.

Protocol de supervisió dels residents
Rebré la vacuna de la COVID-19?

Tots els nostres residents tenen la possibilitat de ser vacunats de la COVID-19, és una de les mesures implementades per l'Hospital Sant Joan de Déu per preservar la seguretat dels nostres professionals i els nostres pacients i famílies.

L'especialització amb què treballen els residents d'Obstetrícia i Ginecologia s'ha multiplicat
Eduard Gratacós, director de BCNatal
Els nostres residents es converteixen en professionals cobejats quan acaben el MIR de Sant Joan de Déu i el Clínic
Lola Gómez, Cap d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Àrea de la Dona

La nostra activitat anual

Més de 100 versions externes en fetus en posició de natges per evitar una cessària

Més de 200 procediments invasius per al diagnòstic prenatal

Parts
3.539
Cirurgies fetals
25
Ecografies d'alta complexitat
5.000
Dades de 2019
Comparteix