Back to top

Montserrat Arellano Pedrola

Montserrat Arellano Pedrola, neuròloga pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Montserrat Arellano Pedrola

Idiomes:
Castellà
Neuròloga pediàtrica
Experta en:
Trastorns de l'Aprenentatge i Neuropediatria

Idiomes:
Castellà

Com a experta en Neurologia Pediàtrica, he exercit la meva activitat professional en l’àmbit hospitalari i en centres d’estimulació precoç. Actualment, coordino la Neuropediatria com a adjunta a la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La meva línia de treball principal és el diagnòstic i l’abordatge dels trastorns de l’aprenentatge escolar (dislèxia, TDAH, discalcúlia) i els trastorns de l’espectre autista (TEA).

Formació

  • Formació en Neuropediatria. Universitat de Barcelona, Campus Docent Sant Joan de Déu, 2012.
  • Especialista en Pediatria i Àrees Específiques. Hospital Clínic Universitari de Saragossa, 2000.
  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia General. Universitat de Navarra, 1993.