Back to top

Montserrat Dolz i Abadia

Montserrat Donz Abadia, Cap de l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Montserrat Dolz i Abadia

Idiomes:
Català, castellà i anglès
Psiquiatra infantil i juvenil
Experta en:
Psicosi d'inici precoç i trastorns mentals greus. Estats mentals d'alt risc en població infantil i juvenil
Cap de l'Àrea de Salut Mental

Idiomes:
Català, castellà i anglès

La meva trajectòria professional ha estat marcada per l'interès per la Psiquiatria en general i, en concret, pels trastorns mentals més greus. Vaig anar especialitzant-me en l'àmbit infantil i juvenil, inicialment des d'un punt de vista clínic i de recerca, i posteriorment des del camp de l'atenció primerenca i la prevenció. Treballo en una línia de recerca innovadora sobre les fases prèvies al desenvolupament dels trastorns mentals. Sabem que atendre els problemes de salut mental dels nens i adolescents amb el màxim rigor i professionalitat té un impacte en la vida de tots ells. Aquest és l'impuls que em mou cada dia.

Formació

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona, 1997.
  • Especialista en Psiquiatria, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 2000.
  • Beca Koplowitz, Assessment and prevention of youth at risk of psychosis. Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA), 2009.

Experiència internacional

  • Institute of Psychiatry Maudsley Hosptital, Londres, 1999.
  • Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA), 2009 - 2010.

Activitat científica

  • Investigadora del grup de recerca consolidat: "Recerca d'etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals greus". Líder de la línia "Trastorns mentals en la infància i l'adolescència".
  • Investigadora principal de dos projectes amb finançament competitiu FIS i d'un projecte Koplowitz.
  • Investigadora del grup CIBERSAM liderat per Josep M. Haro. Aquest grup va quedar primer de grup el 2015.
  • Recerca individual centrada en els trastorns psicòtics d'inici en la infància i l'adolescència i en la seva detecció precoç i prevenció.

Veure publicacions

Docència

  • Professora col·laboradora del màster de Psicopatologia Clínica infantil i juvenil i el màster de Paidopsiquiatria, Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, des del 2010.