Back to top

Montserrat Torrebadell Burriel

Montserrat Torrebadell Burriel, hematòloga Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Montserrat Torrebadell Burriel

Em trobaràs a

Laboratori
Hematologia i hemoteràpia
Experta en:
Hematologia, citometria de flux

Em trobaràs a

Laboratori