Back to top

Montserrat Torrebadell Burriel

Montserrat Torrebadell Burriel, hematòloga Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Montserrat Torrebadell Burriel

Em trobaràs a

Laboratori
Hemaòloga i hemoterapeuta
Experta en:
Hematologia - Citometria de flux

Em trobaràs a

Laboratori