Back to top

Cardiologia i Cardiocirurgia

A l'Àrea del Cor disposem dels millors experts per tractar tot tipus de malalties cardíaques.

A l'Àrea del Cor integrem els diferents serveis que donen assistència als pacients amb una patologia cardíaca: el Servei de Cardiologia i el Servei de Cirurgia Cardíaca (Cardiocirurgia).

Els nostres professionals diagnostiquen i tracten nadons, nens i joves que presenten defectes estructurals congènits del cor, trastorns del ritme i de la conducció elèctrica cardíaca, i patologies cardíaques congènites o adquirides des de l'etapa fetal fins a l'edat adulta.

Treballem per a oferir al pacient el millor tractament possible amb els estàndards dels millors centres del món. Som una de les àrees d'Europa amb una mortalitat quirúrgica més baixa i un índex de reintervencions també molt baix. 

ESPECIALITATS

Realitzem cirurgia de les cardiopaties congènites en edat neonatal, en lactants i en adolescents. Efectuem de manera precoç tant el diagnòstic com el tractament de les cardiopaties amb un mínim ingrés hospitalari, amb l'objectiu que l'infant pugui reincorporar-se el més aviat possible a la seva vida habitual. 

Actualment els nostres resultats són millors que la mitjana europea (Registre de la Societat Europea de Cirurgia Cardiotoràcica) i equivalents a centres de referència a escala mundial, com el Boston Children’s Hospital. La taxa de supervivència dels nostres pacients de cirurgia cardíaca és superior al 98%. 

Cirurgia cardíaca de malformacions congènites

Tractem les cardiopaties congènites i altres afeccions cardíaques poc freqüents al més aviat possible per tal d'evitar conseqüències greus en el nen.

No cobert per la sanitat pública

Cateterisme cardíac terapèutic fetal i pediàtric

El cateterisme terapèutic, en ser poc invasiu, permet que el pacient se'n vagi a casa seva el mateix dia del procediment o l'endemà.

Ablació d'arrítmies cardíaques pediàtriques

La Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el centre de referència per al tractament d'arítmies pediàtriques a Espanya (CSUR).

Cardiologia fetal

Al costat de obstetres especialistes en medicina fetal i neonatòlegs de BCNatal, oferim un enfocament global com Unitat que comprèn el control de l'embaràs, un enfocament transversal de la cardiopatia i el seguiment i control postpart.

Cures intensives pediàtriques

Especialistes en les cures intensives pediàtriques i neonatals treballen de forma dedicada en el maneig del pacient amb malaltia cardiovascular.

Som una de les unitats d'Europa amb una mortalitat quirúrgica més baixa i un menor índex de reintervencions, tractant cada any a més de 8.000 infants amb trastorns del cor. A més, els nostres pacients ingressats es recuperen en uns 7-8 dies després d'una intervenció, la meitat de temps que la mitjana d'altres hospitals pediàtrics a Espanya.

Els nostres resultats

Visitem a més de
8.000
infants amb trastons del cor
Realitzem més de
250
intervencions quirúrgiques amb èxit a l'any
La nostra taxa de supervivència després de la cirurgia es superior al
98%

Menys de l'1 % dels nostres pacients ha de ser reintervingut en postoperatori immediat per complicacions.

A l'avantguarda del coneixement

L'Àrea del Cor disposa d'un grup de recerca propi amb tres camps principals d'interès: arritmies i morte sobtada, l'impacte de la cardiopatia congènita en el neurodesenvolupament dels nadons, i la repercusió cardiològica de les malalties sistèmiques.

MÉS SOBRE RECERCA

La família d'en Fede ha deixat de témer per la vida del seu fill gràcies a la cirurgia i al seguiment a distància del pacient.
Georgia Sarquella Brugada, cardiòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
El nostre gran repte és curar persones amb cardiopaties i garantir-los una bona qualitat de vida en l’edat adulta.
Joan Sánchez de Toledo, cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Al nostre país no hi ha experts ni tecnologia per tractar adequadament casos com el de la meva filla i vam estar a punt d'abandonar. Ara, es la primera vegada que la seva faç es veu rosada.
Lorena, mare de l'Alejandra, pacient de El Salvador
Comparteix