Back to top

Cardiologia i Cardiocirurgia

A l'Àrea del Cor disposem dels millors experts per tractar tot tipus de malalties cardíaques.

A l'Àrea del Cor integrem els diferents serveis que donen assistència als pacients amb una patologia cardíaca: el Servei de Cardiologia i el Servei de Cirurgia Cardíaca (Cardiocirurgia).

Els nostres professionals diagnostiquen i tracten nadons, nens i joves que presenten defectes estructurals congènits del cor, trastorns del ritme i de la conducció elèctrica cardíaca, i patologies cardíaques congènites o adquirides.

Treballem per oferir al pacient el millor tractament possible amb els estàndards dels millors centres del món. Som una de les àrees d'Europa amb una mortalitat quirúrgica més baixa i un índex de reintervencions també molt baix. 

Els nostres resultats

Nens amb trastorns del cor tractats
8.000
a l'any
Intervencions quirúrgiques amb èxit
600
a l'any
Taxa de supervivència
98,8%
després de cirurgia cardíaca

Menys de l'1 % dels nostres pacients ha de  ser reintervingut en postoperatori immediat per complicacions.

Comparteix