Back to top

Nefrologia

Tractem malalties relacionades amb el ronyó en l'edat pediàtrica.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un dels hospitals d'Espanya amb més experiència en el tractament de malalties renals infantils. Al Servei de Nefrologia donem cobertura a pacients de tot Catalunya i a aquells que, des d'una altra comunitat, sol·liciten una segona opinió, amb celeritat i poca llista d'espera.

Formem part de la xarxa ERKNet de centres europeus experts en malalties rares del ronyó i de la xarxa ERN TRANSPLANT-CHILD sobre trasplantaments en infants. Disposem d'una acreditació CSUR en l'especialitat de trasplantament renal infantil i una altra en malalties glomerulars complexes. L'Hospital Sant Joan de Déu és, també, membre de la xarxa d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) d'atenció als pacients amb malalties renals minoritàries i complexes creada pel Servei Català de la Salut. 

Tenim una trajectòria de més de 40 anys, consolidada i reconeguda a Espanya i, cada cop més, fora de les nostres fronteres, des d'on ens arriben sol·licituds d'estades per a l'especialització de pediatres de molts països, especialment centreamericans i sud-americans.

Som cofundadors de la Societat Espanyola de Nefrologia Pediàtrica i membres des del seu inici. Igualment, col·laborem estretament amb la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN) en els aspectes relacionats amb patologia infantil.

Especialitats

Patologia prenatal i neonatal

Detectem i tractem malalties i malformacions del ronyó i de les vies urinàries (Nefrourologia) en l'etapa prenatal (abans del naixement). Treballem de forma conjunta amb els equips de Neonatologia, Obstetrícia, Urologia i Cirurgia.

Patologia general

Litiasi (pedres al ronyó)

Estudi metabòlic de les causes i tractament mèdic amb litrotricia extracorpòria per ones de xoc (LEOC). En els casos que aquest tractament resulta ineficaç o no està indicat realitzem diversos tipus de cirurgia.

No cobert per la sanitat pública

Hipertensió infantil

Disposem d'un programa especial d'estudi que inclou la monitorització de la tensió arterial contínua ambulatòria i el seguiment de la repercussió d'aquest problema sobre altres òrgans de l'infant com ara els ulls o el cor.

No cobert per la sanitat pública

Tubulopaties

Estudiem i tractem l'afectació renal de metabolopaties com la cistinosi o la cistinúria, la tirosinosinemia o malalties minoritàries com la Síndrome de Lowe. Treballem estretament amb l'Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries (IPER).

No cobert per la sanitat pública

Glomerulopaties

Atenem les patologies que es caracteritzen per l'afectació del glomerul renal i produeixen síndrome nefròtica i/o nefrítica. Realitzem tractament amb fàrmacs biològics com el Rituximab o Eculizumab. Estudiem l'origen d'aquestes síndromes.

No cobert per la sanitat pública

Altres malalties nefrològiques

Síndrome Hemolític Urèmic (SHU) en totes les seves formes (típic i atípic), insuficiència renal aguda, nefritis túbulointersticials, bufeta neurogènica, uropaties i malformacions nefrourològiques.

No cobert per la sanitat pública

 

 

Tractament substitutiu renal

En les situacions en què no es pot realitzar un trasplantament renal abans d'un tractament de diàlisi intentem utilitzar la diàlisi peritoneal com a primera opció. Sempre que és possible releguem l'hemodiàlisi a aquells pacients als quals no se'ls pot realitzar tractament peritoneal o quan no està indicat.

Trasplantament renal

Som un centre de referència acreditat pel Ministeri de Sanitat. Des de 2001 hem fet més 70 trasplantaments, amb especial interès en els trasplantaments prediàlisi i de donant viu.

No cobert per la sanitat pública

Diàlisi peritoneal i hemodiàlisi

Tractem la insuficiència renal aguda amb alguna de les dues tècniques substitutives, segons la indicació en cada pacient.

No cobert per la sanitat pública

Afèresi terapèutica

Tractament que consisteix a retirar els components de la sang que causen algun problema. Realitzem lipoafèresi per a pacients amb hipercolesterolèmia i immunoabsorció a aquells que pateixen malalties autoimmunes per anticossos.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix