Back to top

Neurofibromatosi

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és l'únic centre de referència nacional per a infants amb neurofibromatosi. Disposem d'unitat multidisciplinària per al diagnòstic, el seguiment i el tractament d'aquesta malaltia.

Per detectar l'alteració del nervi òptic per un glioma necessitem obtenir diferents paràmetres exploradors. Per fer-ho, tenim tota mena de tests de funció visual, tests d'estimació del camp visual infantil, pupil·lografia i tècniques d'obtenció d'imatges (retinografia, OCT, RM) que ens permeten fer un diagnòstic precoç del glioma de nervi òptic.

Seguim i millorem els protocols de la European Reference Network de Neurofibromatosi (GENTURIS)

En cas que s'hagi d'extirpar el tumor en l'òrbita perquè és massa gran, apliquem abordatges transconjuntivals orbitaris sense necessitat de craniotomia.

Excepcionalment, la tècnica de l'orbitotomia transocular permet extirpar el tumor i l'ull afectat i col·locar una pròtesi en el mateix acte quirúrgic.

Comparteix