Back to top

El nostre model d'innovació

L'hospital: epicentre de la innovació

La societat actual experimenta grans canvis demogràfics i hàbits de vida que comporten noves demandes al model assistencial. Els hospitals són el punt de trobada de les necessitats dels pacients, el coneixement, la recerca, la innovació i l'experiència i, per tant, són el marc idoni per generar idees i liderar els avenços en el món sanitari.

La innovació: un procés diferent i complex

La innovació és per naturalesa una activitat extremament ineficient i de risc. S'estudien moltes idees, però poques acaben fent-se realitat. Per això, a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona treballem amb metodologies per reduir els riscos associats als processos d'innovació. Entre les quals, Design Thinking, Business Model Innovation, Rapid Prototyping o Agile.

Un concepte d'innovació ampli i holístic

Entenem la innovació d'una manera àmplia i holística. Això ens permet ser més que una simple oficina de transferència, i estendre el valor de la innovació més enllà de la comercialització o la transferència dels productes que surten del laboratori. 

Els projectes d'innovació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona s'emmarquen en algunes d'aquestes 5 àrees:

Arees d'innovació

Comparteix