Back to top

Oftalmologia: investigació

El Servei d'Oftalmologia Pediàtrica investiga en les àrees següents:

 • Trastorns de motilitat ocular en esquizofrènia.
 • Pupil·lografia en tumors del nervi òptic i hipertensió intracranial.
 • Dosis del propranolol en el tractament d'hemangioma infantil periocular.
 • Efectivitat de la dilatació lacrimal amb catèter pilota en diferents franges d'edat.
 • Optimitzacions en el tractament de la cel·lulitis orbitària.
 • Relació entre dosi i resposta en el tractament de l'estrabisme infantil amb Botox.
 • Diferències en el mesurament de l'estrabisme amb prisma i videooculògraf digital.
 • Sensibilitat dels diferents tests diagnòstics de glioma de nervi òptic en la neurofibromatosi.
 • Paràmetres òptims dels estímuls campimètrics en nens petits.
 • Eficàcia i seguretat de fàrmacs per al tractament del glaucoma pediàtric.
 • Eficàcia de la telemedicina per al diagnòstic adequat de la retinopatia del prematur.
 • Protocol d'estudi etiològic de les cataractes infantils amb el servei de neuropediatria.
 • Estudi de fase I per al tractament del retinoblastoma amb teràpia viral.
 • Plataforma per al diagnòstic genètic de les distròfies retinianes.
 • Desenvolupament de biòpsies in vivo de tumors intraoculars mitjançant microscòpia confocal.
 • Estudi mitjançant OCT de la coroide en l'infant i en malalties retinianes.
 • Protocol de seguiment i el tractament de la uveïtis associada a AIJ.
 • Grup MIWGUC (Multinational Interdisciplinary Working Group for Uveitis in Childhood).
 • Registre Nacional d'Uveïtis.
Comparteix