Back to top

Oncologia ocular

A la unitat multidisciplinària de retinoblastoma i tumors d'òrbita de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona col·laboren oftalmòlegs i oncòlegs especialitzats en tumors oculars en infants. 

Els tractaments que apliquem són: 

  • Quimioteràpia intraarterial i intravítria.
  • Braquiteràpia.
  • Cirurgia orbitària complexa a la petita òrbita pediàtrica. 
  • Desenvolupament d'un innovador tractament amb virus. 
  • Tractament ambulatori de l'hemangioma infantil amb propranolol.

Col·laborem en la recerca al voltant d'aquestes malalties amb:

  • El banc de tumors. 
  • Estudis genètics de cèl·lules tumorals.

També tractem els malalts oncològics que, a més a més, pateixen afeccions oculars.

És increïble que la meva filla conservi la vista, al nostre país m'havien dit que era impossible
Savoueung, mare de la petita Munineath, pacient de retinoblastoma.
Comparteix