Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Fachada CDIAP Sant Joan de Déu

El CDIAP Sant Joan de Déu atén les necessitats d’atenció precoç dels infants de 0 a 6 anys d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

L'atenció precoç és el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar al nen, en les primeres etapes del seu desenvolupament, els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat i que afavoriran la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva.

La finalitat no és que el nen posseeixi múltiples habilitats, sinó que, amb les que té, sigui capaç d’interrelacionar-se amb el seu entorn de la forma més efectiva i gratificant per a ell i els que l’envolten.

El CDIAP Sant Joan de Déu atén les necessitats en el camp de l’atenció precoç dels infants de 0 a 6 anys dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Forma part de la Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en règim de concert.

És un servei de prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dirigit als nens, i les seves famílies, que presentin trastorns en el seu desenvolupament, que es trobin en situació de risc de patir-los pels seus antecedents, o bé presentin dificultats en la criança.

L'objectiu principal de l'atenció precoç, és que els nens rebin tot el que des del vessant preventiu i assistencial pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i de benestar, i possibilitar de la manera més completa la integració en el medi familiar, escolar i social, així com també la seva autonomia personal.

El CDIAP Sant Joan de Déu compta amb un equip d'experts en desenvolupament infantil (fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia, psicomotricitat i treball social).

És un servei públic i gratuït.

Funcions del CDIAP

  • Avaluació global de la problemàtica de l'infant.
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l’infant i seguiment de l’evolució.
  • Coordinació amb els professionals dels àmbits educatius, socials i sanitaris dels infants atesos al centre.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
  • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
  • Tasques de recerca, docència i formació.

Destinataris

  • Els nens amb trastorns del desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-los, des de la concepció fins, com a màxim, els sis anys.
  • La durada dels serveis serà la que cada nen necessiti, o fins que les necessitats d'atenció puguin ser cobertes per altres serveis de caràcter general (educatius, sanitaris o socials).
  • Si la demanda supera la capacitat assistencial concertada amb l'Administració, es prioritzaran les actuacions a menors de tres anys i als nens amb afectació greu, d'acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.

Accés al centre

La família pot accedir directament, per iniciativa pròpia o per derivació des dels àmbits educatius, socials o sanitaris, sempre que l'edat del nen es trobi dins la franja d'atenció precoç i resideixin a la zona d'atenció (Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern).