Back to top

Perfil del contractant

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona utilitza el Servei de Licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CHC) per a publicar la informació dels concursos oberts. En compliment amb l'Article 42 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, tota la informació dels concursos de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es troben, accessibles de forma pública, en el nostre Perfil del contractant de la seva pàgina web.

Licitacions

Expedient 2-15: Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15: Obres de construcció de la UCA i la UCOI

Adjudicacions

Expedient 2-15: Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15: Obres de construcció de la UCA i la UCOI
Comparteix