Back to top

Perfil del contractant

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona utilitza el Servei de Licitacions del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) per a publicar la informació dels concursos oberts. En compliment amb l'Article 42 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, tota la informació dels concursos de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es troba, accessible de forma pública, en el nostre Perfil del contractant de la seva pàgina web.

A continuació incloem aquella informació més significativa de les últimes licitacions i adjudicacions realitzades.

Licitacions

Expedient 1-18: Obres per la construcció de bloc quirúrgic de l’Hospital
Expedient 2-15: Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15: Obres de construcció de la UCA i la UCOI
Expedient 4-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Bombes d'infusió
Expedient 3-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Laboratori i sales blanques
Expedient 2-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament sistema senyalització
Expedient 1-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament electromedicina i logística hospitalària
Expedient 3-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari clínic
Expedient 2-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari general
Expedient 1-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Sistema de comunicació veu i dades

Adjudicacions

Expedient 2-15: Obres d’urbanització d’alguns carrers de l’entorn de l’Hospital
Expedient 1-15: Obres de construcció de la UCA i la UCOI
Expedient 4-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Bombes d'infusió
Expedient 3-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Laboratori i sales blanques
Expedient 2-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament sistema senyalització
Expedient 1-12: Construcció edifici de Consultes Externes i Urgències. Equipament electromedicina i logística hospitalària
Expedient 3-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari clínic
Expedient 2-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Mobiliari general
Expedient 1-11: Construcció edifici Consultes Externes i Urgències. Sistema de comunicació veu i dades
Comparteix