Back to top

El Pla Estratègic de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Des de l'any 2004, l'Hospital Sant Joan de Déu està immers en un procés de canvi que li ha permès passar de ser un hospital general d'àmbit local a un centre d'alta especialització en Pediatria i salut materna d'àmbit internacional.

Aquest procés s'està portant a terme mitjançant diversos plans estratègics que reben el nom de Paidhos (del grec antic “paîs, paidós”, infant, i afegint-hi la “h” d'hospitalitat).

El pla estratègic Paidhos 2020

Actualment estem immersos en el pla estratègic Paidhos 2020 per refermar la nostra posició com a hospital maternoinfantil d'alta especialització en l'àmbit internacional. Aquest és el tercer Paidhos engegat per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i li està permetent arribar a la posició mèdica i assistencial rellevant que es plantejava el 2004.

L'objectiu és ser un centre de referència que atengui qualsevol mena de malaltia relacionada amb la infància, per complexa que sigui, i pacients de qualsevol condició econòmica.

El Paidhos 2020 té nombrosos àmbits d'actuació que incideixen en aspectes com la persecució contínua de l'excel·lència clínica, la millora constant de l'experiència dels nostres pacients, de les nostres infraestructures, o la sostenibilitat del nostre model.

Així mateix, no ens oblidem del nostre compromís amb la societat, i enfortim els nostres llaços amb la ciutadania, amb les institucions i, per descomptat, amb els que ens ajuden a desenvolupar el nostre projecte d'hospital: els nostres donants i amics.

I finalment, continuem avançant per millorar la salut d'infants, joves i mares, potenciant la recerca i la innovació, la formació dels professionals sanitaris i la divulgació d'informació i recursos a pacients i famílies.

Presentació del programa estratègic Paidhos 2020

El director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Manel del Castillo, presenta la nova edició del pla estratègic del Centre, anomenat Paidhos 2020. Es tracta d’un pla que marca les línies estratègiques de la institució pels propers quatre anys i que ha estat elaborat comptant amb la participació d’un gran nombre de professionals de l’Hospital.

Pla de reformes (2005-2020)

La reforma de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una necessitat. Els últims anys s'han incrementat més d'un 20% el nombre d'altes, un 30% els parts, un 15% les visites a consultes externes, un 100%  les intervencions quirúrgiques sense ingrés i més del 200% l'assistència a l'Hospital de Dia.

Així mateix, la reforma respon a noves necessitats assistencials. L'Hospital ha passat d'una atenció estrictament materna i pediàtrica a una que va més enllà de l'adolescència i es tracten problemes més diversos i complexos.

El nostre objectiu és oferir més confort i un millor servei als pacients i a les famílies i, per aconseguir-ho, hem de créixer amb espais adequats, per donar resposta a les necessitats assistencials i al nostre model d'atenció.

El 2005 l'Hospital Sant Joan de Déu va començar a remodelar i ampliar les seves infraestructures. La Generalitat de Catalunya va atorgar-nos una subvenció de 36 milions d'euros per cobrir part del cost del projecte.

Paidhos anteriors

El primer pla estratègic abasta de 2004 a 2008 i obeeix a la necessitat de posicionar l'Hospital com un centre d'especialitats pediàtriques en l'àmbit local i superar, per tant, el seu paper d'hospital general. És a dir, s'aposta pel coneixement i la complexitat en l'assistència, centrada en la mare, la infància i l'adolescència, i es posa en marxa la construcció de les infraestructures necessàries per donar resposta a aquesta assistència.

Entre els anys 2008 - 2014 es duu a terme el segon pla estratègic, que consolida l'aposta per l'especialització de l'assistència, fet que converteix l'Hospital en centre de referència en l'àmbit nacional, que es regeix pel binomi “ciència i humanisme”. Es produeix un recanvi generacional i s'aposta per la incorporació de personal sanitari excel·lent en la seva especialitat.

Així mateix, comença una assistència més enllà de les parets del centre gràcies a l'ús de noves tecnologies, i s'intensifiquen els esforços en recerca, docència i innovació mèdica.

La situació econòmica de crisi generalitzada, a més de la baixada de la natalitat,  provoca que el 2010 es produeixi una reorientació del pla estratègic.

Es busquen noves oportunitats que fins llavors no s'havien contemplat i això implica ampliar els horitzons de l'Hospital per convertir-lo en un centre d'àmbit internacional amb pacients de fora de les nostres fronteres. A més a més, es busquen noves fonts de finançament per assegurar la sostenibilitat com a organització sense ànim de lucre.

Aquests són moments de canvi, i de vegades, d'incertesa. És gràcies al compromís dels nostres professionals amb l'Hospital i amb els nostres pacients que s'estan superant i ens és possible mirar cap al futur amb il·lusió.
Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Comparteix