Back to top

Productes farmacèutics

Cebiotex

Problema i solució

Cebiotex ha desenvolupat i caracteritzat a nivell preclínic, in vitro i in vivo, membranes de nanofibres no teixides per a l'alliberament local de principis actius per al tractament local del llit quirúrgic després de la cirurgia d'extirpació de tumors.

El propòsit de l'alliberament local de fàrmacs és aconseguir altes concentracions de principis actius en la zona on està col·locat el dispositiu d'alliberament i, d'aquesta manera, evitar toxicitat sistèmica i augmentar l'eficàcia del fàrmac contra les possibles restes tumorals.

Estado actual

  • Patent a escala mundial.
  • Empresa constituïda (2013).
  • Assaig clínic (2015).

Origen

Innovació Externa (UPC). Cebiotex és la primera empresa derivada (spin-off) sorgida de la interacció d'investigadors de dues institucions catalanes, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

CEBIOTEX, biomedical nanofibers

Comparteix