Back to top

El programa d'optimització de l'ús d'antibiòtics de Sant Joan de Déu, premi de Diario Médico a les millors idees de l'any

El programa han permès disminuir, entre dos i tres dies de mitjana, l'ús d'antibiòtics en patologies com la infecció respiratòria greu, la infecció nosocomial o la infecció dels nens post-operats de cardiopatia congènita

13 Novembre 2017
 Professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que van recollir el premi
Professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que van recollir el premi
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2017/2017-11-14-noticia-premi-diario-medico_x945.jpg

La implementació d'un programa clínic i d'investigació sobre l'optimització de l'ús d'antimicrobians (PROA) que ha posat en marxa la Unitat d'infeccions de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona a la Unitat de cures intensives pediàtriques ha merescut el premi a una de les millores idees de l'any que atorga la publicació especialitzada Diario Médico.

El descobriment dels antibiòtics ha permès fer grans avenços en el camp de la medicina: ha fet possible dur a terme trasplantaments d'òrgans, realitzar intervencions quirúrgiques de complexitat i ha contribuït a augmentar la supervivència. Però la seva administració pot afavorir l'aparició i disseminació de resistències en els microorganismes. En els últims anys s'ha constatat un ràpid desenvolupament de resistències dels bacteris als antibiòtics que incrementen la mortalitat, amenacen altres avenços mèdics i la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.

En aquest escenari, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va posar en marxa en un programa d'intervencions per monitoritzar les prescripcions, resistències antimicrobianes i infeccions, i proporcionar suport als prescriptors a l’hora de decidir quan, què antibiòtic i en quina dosi és adequat prescriure en cada cas. Aquestes actuacions han permès disminuir, entre dos i tres dies de mitjana, l'ús d'antibiòtics en patologies com la infecció respiratòria greu, la infecció nosocomial o la infecció dels nens post-operats de cardiopatia congènita. El programa s'ha consolidat aquest 2017 i s'impulsarà al llarg del 2018 amb un treball de recerca que es centrarà en altres patologies per tal de poder definir la durada de l'antibioteràpia.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
El programa d'optimització de l'ús d'antibiòtics de Sant Joan de Déu, premi de Diario Médico a les millors idees de l'any