Back to top

Què ens identifica

Curar i Cuidar, amb aquestes dues simples paraules n'hi ha prou per definir l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Curem

Cirurgià de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'activitat i l'alt grau d'especialització de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona el converteixen en un dels hospitals més importants d'Europa que tracta mares, infants i joves. Som el centre hospitalari d'Espanya on es tracten més nens i joves, i en la nostra àrea geogràfica pròxima (Barcelona esquerra, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf) som l'hospital de proximitat de referència. 

Proporcionem un tractament integral al pacient, sobretot en malalties complexes. Juntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona formem un dels grups hospitalaris amb més reputació d'Espanya en l'àmbit de la gestió, l'assistència i la innovació.

Mantenim aliances amb hospitals pediàtrics de tot el món per cooperar en temes d'assistència, formació i recerca, i som membres de l'European Children’s Hospital Organisation (ECHO) i de la International Network of Health Promoting Hospitals and Healthservices.

Anualment, l'Hospital registra més de 25.000 altes hospitalàries i de cirurgia major ambulatòria, prop de 238.000 consultes externes i 122.000 urgències. Una activitat, important en nombre i complexitat, que ens proporciona una gran experiència en el tractament de la salut dels nostres pacients.

Cuidem

Infermera i pacient a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Pensem que la millor manera de cuidar els nens, els joves i les mares és fer que la família sigui part de la cura.

Treballem per tal que l'atenció als infants i a les seves famílies sigui humana, i incorporem tècniques per minimitzar el dolor, reduir l'impacte emocional i millorar l'experiència de l'hospitalització o l'atenció sanitària.

Tranquil·litzar, fer riure, confortar, acompanyar, rebre i donar solidaritat, connectar, divulgar … Aquests són els nostres reptes a fi que l'hospitalització es visqui de la manera més positiva possible.  

Tenim professionals no sanitaris especialment formats per exercir la seva tasca en l'àmbit hospitalari i un equip de més de 400 voluntaris que treballen amb els nostres professionals assistencials per, entre tots, fer que l'estada a l'Hospital Sant Joan de Déu suposi el menor impacte possible en les famílies.

L'Hospital subscriu i impulsa el compliment de la Carta Europea dels Drets de l'Infant Hospitalitzat, així com la nostra Carta de drets i deures en relació amb la salut i l'atenció sanitària, amb uns principis que s'integren en tots i cada un dels actes mèdics i assistencials que duem a terme.

A Barcelona, un hospital pediàtric i d'atenció maternal de referència a Europa

Comparteix