Back to top

Rehabilitació i Medicina Física: recerca

Els nostres professionals participen en diferents línies de recerca:

  • Assajos clínics multicèntrics amb nous fàrmacs per a la distròfia muscular de Duchenne, atròfia muscular espinal i miopaties nemalíniques.
  • Estudis multicèntrics europeus sobre "Outcome measures" en nens amb Atròfia Muscular Espinal (AME).
  • Validació de la versió espanyola de l'escala de valoració funcional de Hammersmith (HFMS) per a nens amb AME i de l'EK i l'EK2 per a pacients neuromusculars en general. 
  • Projecte d'estudi de la història natural de l'atròfia muscular espinal.
  • Projecte d'estudi de la història natural de les malalties del col·lagen.
Comparteix