Back to top

Rosa Maria Carmona Jiménez

Infermera pediàtrica
Experta en:
Continència urinària, rectal i estomes

Formació

  • Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria (en curs)
  • Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria (primer curs)
  • Màster en Cures d'Infermeria en la infància i l'adolescència
  • Curs autoformatiu per a diplomats en infermeria (CADI)
  • Curs de posagrau en Infermeria oncològica

Docència

  • Ponent del curs de Cardiologia pediàtrica i Cardiopaties congènites
  • Ponent en el IV curs de Cirurgia per a Infermeria
  • Programa de capacitació per a l'infant i la família en el sondatge vesical intermitent
  • Col·laboració docent en el practicum de cures especials