Back to top

Seqüència TRAP o bessó acardi

  • Som un dels equips amb més experiència quirúrgica al món, havent superat les 2.000 fetoscòpies per complicacions de la gestació de bessons monocorial.
  • Som experts en l'estudi i maneig d'aquests embarassos. Hem sigut pioners en el tractament de seqüència TRAP per cirurgia fetal i disposem de gran experiència en les diferents opcions que es poden considerar.
  • Hem publicat algunes de les sèries més grans en la literatura mèdica sobre el tractament d'aquests embarassos. Com a grup de recerca d'alt nivell, desenvolupem innovacions que han revertit en millores en pronòstic, rapidesa i seguretat.
  • Hem refinat una tècnica de cirurgia endoscòpia per a les complicacions dels bessons monocorials, integrant eines i tecnologies de navegació i robòtica que permeten una major precisió i rapidesa durant la cirurgia, disminuint així les complicacions associades.
  • Formem un equip multidisciplinari que ens permet abordar la cirurgia d'una manera integral: des de l'elecció de la millor estratègia fins al seguiment postnatal individualitzat.

Seqüència TRAP o bessó acardi

Què és la seqüència TRAP o bessó acardi? Per què es produeix?

La seqüència de perfusió arterial revertida de bessons o TRAP (de l'anglès 'Twin Reversed Arterial Prefusion') és una condició que ocorre en bessons que comparteixen una sola placenta (monocorial), en la qual hi ha un bessó amb malformacions severes (el bessó TRAP) que el fan incompatible amb la vida. Al bessó TRAP li solen faltar el cor (és acardi) i el cap (és acèfal).

El cordó umbilical del bessó TRAP no rep sang de la placenta, sinó que ho fa directament el seu bessó mitjançant una comunicació arterio-arterial única de gran calibre establerta amb el cordó umbilical del bessó sa. D'aquesta manera, el bessó sa és el que envia la sang (per això se l'anomena també bessó 'bomba') al TRAP i el manté 'viu', tot i no tenir cor. Això imposa un enorme esforç al cor del bessó sa, que li pot provocar una insuficiència cardíaca. Si no es tracta, el bessó sa morirà en més del 50% dels casos. Aquest risc augmenta proporcionalment amb la mida del bessó TRAP.

El bessó TRAP rep la sang poc oxigenada que li arriba des del bessó sa per l'artèria umbilical i irriga de forma asimètrica i preferent la meitat inferior del seu cos. Aquesta arribada asimètrica de sang al bessó TRAP dona lloc a anomalies severes del desenvolupament, ocasionant sovint una absència dels òrgans de l'hemicos superior (cor, tronc, cap i extremitats superiors). En la majoria de casos, el bessó TRAP és una massa amorfa, hidròpica, amb àrees quístiques, edema subcutani i absència de cor.

La seqüència de TRAP afecta aproximadament a l'1% dels embarassos monocoriònics, amb una incidència d'1 de cada 25.000 gestacions.

Quines conseqüències pot tenir un TRAP per al fetus sa? I per a la gestant?

Per definició, el fetus TRAP té malformacions incompatibles amb la vida. Pot arribar a tenir una gran grandària i, pel fet que la seva circulació depèn directament del fetus sa, produirà una sobrecàrrega cardíaca al bessó sa que el pot portar a la mort fins a un 50% dels casos.

Davant el diagnòstic d'una seqüència TRAP, haurem de valorar la seva mida i realitzar el següent procés en el fetus sa:

  • Ecografia exhaustiva per descartar malformacions, ja que aquestes són més freqüents en les gestacions monocorials, és a dir, en aquelles amb una placenta compartida.
  • Ecocardiografia funcional amb estudi específic del flux de sang al cor i als vasos fetals per diagnosticar precoçment signes de sobrecàrrega cardíaca i risc de desenvolupament d'hidrops (acumulació de líquid en diverses zones del fetus), que ocorren amb anterioritat a la mort fetal.
  • Amniocentesi per descartar anomalies genètiques.

A causa de la sobrecàrrega cardíaca del fetus sa, es produeix un augment del volum d'orina i per tant, un augment de la quantitat de líquid amniòtic (polihidramni), que pot arribar a produir un part molt prematur o un avortament (si és abans del moment en què el fetus pot sobreviure). Per tant, en el seguiment haurem de controlar sempre la longitud cervical de la gestant per ecografia.

Com es tracta la seqüència TRAP?

L'objectiu de la cirurgia fetal és interrompre el subministrament de sang des del bessó sa al TRAP, que mai podria sobreviure a causa de les seves malformacions severes. Això redueix la sobrecàrrega cardíaca del bessó sa i augmenta les seves possibilitats de supervivència.

Per tant, la seqüència TRAP requereix el tancament del cordó del fetus TRAP. Es pot realitzar per coagulació làser o amb pinça bipolar mitjançant control combinat (ecografia i fetoscòpia).

Quins controls hauré de fer en cas de cirurgia fetal?

L'ingrés hospitalari de la gestant durarà en principi 1-2 dies, i després es requeriran controls setmanals amb visita i ecografia, havent de mantenir fins al final de l'embaràs un repòs relatiu domiciliari amb poca activitat física, especialment les primeres 3-4 setmanes després de la intervenció. Normalment, el part es pot realitzar entre les 34 i 36 setmanes.

Durant l'embaràs, es rep el suport d'infermeres especialitzades en medicina fetal, no només de caràcter tècnic sinó també emocional durant tot el procés. A més, els podem posar en contacte amb altres famílies que han passat per la mateixa vivència. Aquesta experiència és molt positiva i ajuda a humanitzar i comprendre el problema d'una forma molt més intuïtiva i sense les dificultats que de vegades pot generar rebre només informació tècnica de professionals.

Per què BCNatal - Sant Joan de Déu?

Som experts en l'estudi i maneig d'aquests embarassos. Hem sigut pioners en el tractament d'aquestes complicacions per cirurgia fetal i disposem de gran experiència en les diferents opcions que es poden considerar. Hem publicat algunes de les sèries més grans en la literatura mèdica sobre el tractament.

Recentment, hem refinat una tècnica de cirurgia endoscòpica per les complicacions dels bessons monocorials integrant eines i tecnologies de navegació i robòtica que permeten una major precisió i rapidesa durant la cirurgia, disminuint així les complicacions associades.

A l'excel·lència de l'equip prenatal s'uneix un centre pediàtric de tercer nivell, com és l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​amb equips formats per un gran nombre d'especialistes amb formació específica en cures intensives neonatals, i que compten amb la millor i més moderna tecnologia. Això permet disposar tots els dies de l'any, a qualsevol hora del dia, de professionals mèdics i d'infermeria altament qualificats en la cura d'aquests delicats pacients.

Un cop donat d'alta, els equips de Pediatria seguiran al nadó durant els primers anys procurant aconseguir el millor desenvolupament i avançar-se a qualsevol problema en aquesta part tan fonamental de la vida.

Comparteix