Back to top

Servei de Laboratori: àrees directives i de coordinació

Unitat de Garantia de la Qualitat

El Servei de Laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de garantia de la qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001, certificat per AENOR (ER-1333/2002). Així mateix, un conjunt significatiu de magnituds bioquímiques essencials per al diagnòstic d'errors congènits del metabolisme estan acreditades per ENAC, segons la norma UNE-EN ISO 15189.  

La Unitat coordina les tasques necessàries per al manteniment correcte del sistema de la qualitat i lidera el procés de millora contínua.  

Direcció de gestió

El Servei de Laboratori té caràcter d'unitat de gestió; per tant, ha de retre comptes a la Direcció de l'Hospital pels resultats obtinguts i els recursos utilitzats.

El principal objectiu de la Direcció del Laboratori és vetllar per la satisfacció dels seus usuaris, la qualitat dels serveis, l'ús eficient dels recursos i el desenvolupament professional del seu personal administratiu, tècnic i facultatiu.

Comparteix