Back to top

Servei de Laboratori: recerca

Els professionals del Servei de Laboratori considerem que la recerca, en els diferents àmbits clínics, té un gran valor en la millora de la pràctica clínica.

Aprofundir en la comprensió dels mecanismes biològics de les malalties i innovar en el diagnòstic són els objectius de les diverses línies que desenvolupem gràcies a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

Comparteix