Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD
Equip de laboratori de recerca treballant a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

El nostre objectiu és facilitar la feina dels investigadors i els laboratoris i empreses que necessiten avaluar l'eficàcia de tractaments i productes.

Integrada a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, la Unitat, amb 74 investigadors i 24 professionals propis, se centra en dos focus. Per una banda, realitzem proves de nous dispositius mèdics per assegurar-ne la idoneïtat per a l'ús pediàtric. Per altra banda, duem a terme assaigs clínics per investigar l'efecte d'un tractament o medicament en nens i adolescents.

Tota la nostra tasca no seria possible sense la col·laboració dels infants i les seves famílies que confien en nosaltres per avançar en la recerca de tractaments que puguin suposar la cura de malalties o la millora de la qualitat de vida dels pacients pediàtrics.

Per què Sant Joan de Déu?

Totes les especialitats

Som l'única unitat pediàtrica a Espanya que inclou totes les especialitats i som líders estatals. Això ens permet tenir un volum més gran de pacients i, de retruc, d'assaigs; per tant, els nostres resultats són molt representatius.

Un gran nombres d'assajos clínics

Des del 2012 hem doblat el nombre d'assaigs clínics en què participem. Actualment estem implicats en gairebé 150 assaigs de més de 30 àrees de recerca. I això en l'àmbit pediàtric és una xifra excepcional. 

Model de gestió i coordinació centralitzat

Tenim un model de gestió i de coordinació centralitzada d'assaigs i estudis propis i de promotors externs. Això ens permet assessorar de manera més eficaç en la realització d'assaigs clínics no comercials i facilitar un únic punt de contacte als promotors externs d'assaigs. Així centralitzem les gestions.

Equip especialista i dedicació exclusiva

El nostre equip és especialista en la recerca clínica i té dedicació plena. Disposem d'instal·lacions especialment dissenyades per acollir els pacients i les famílies que participen en els assaigs i les innovacions clíniques. Això ens permet acompanyar-los de manera molt personal al llarg de tot el procés i donar-los tot el suport necessari.

Equip

Els professionals de la Unitat de Recerca Clínica de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona acompanyen els pacients i les seves famílies al llarg de tot el procés de realització d'un assaig, i els assessoren i resolen qualsevol dubte que els pugui sorgir.

Així mateix, assessoren els investigadors i porten a terme totes les gestions necessàries per fer els assaigs (tràmits legals i reguladors, extracció de mostres, administració de tractaments i entrada de dades), amb un model de “finestreta única”.

Tenim un equip multidisciplinari de professionals altament qualificats, formats en bones pràctiques clíniques.

Equip de la Unitat de Recerca Clínica
 • Joana Claverol Torres, coordinadora de la Unitat.
 • Alba Murciano, farmàcia Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 • Joan Vinent, farmàcia Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 • Cristina Llanos, infermera de recerca.
 • Mari Molero, infermera de recerca.
 • Marta Sánchez, infermera de recerca.
 • Laura Solé, infermera de recerca.
 • Sandra López, infermera de recerca.
 • Carolina Estepa, infermera de recerca.
 • Elisenda Sans, infermera de recerca.
 • Ainhoa Andueza, gestora de projectes.
 • Rosa Morales, gestió econòmica.

Informació per a famílies sobre assaigs clínics

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el centre estatal líder en assaigs clínics pediàtrics i això és gràcies a la col·laboració de pacients i famílies. La realització d'assaigs clínics de tractaments i fàrmacs és essencial per estar segurs de la seva eficàcia i idoneïtat en l'ús pediàtric.

Els infants i els adolescents són imprescindibles en les recerques sobre la seva salut i poden contribuir activament a fer avenços importants. A més a més, gràcies als assaigs clínics hi ha nens malalts que disposen d'una opció de tractament inexistent fins al moment.

Per formar part d'un assaig clínic cal que els pacients i les seves famílies disposin de tota la informació necessària per prendre decisions importants. Consulta què és un assaig clínic, com es fa, com pots formar-ne part i altres dades rellevants.

Participació en un assaig clínic

Què és un assaig clínic?

Un assaig clínic és un estudi en què s’investiga l’efecte d’un medicament o d’un tractament en les persones. En el cas de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el centre dels nostres assaigs són els infants i els adolescents.

Perquè un medicament pugui ser autoritzat i s’utilitzi en persones, obligatòriament ha de sotmetre’s a assaigs clínics, que és la manera més rigorosa i fiable de conèixer la quantitat, l’eficàcia, la seguretat i els efectes secundaris dels fàrmacs. 

En què consisteix un assaig clínic?

Habitualment, en un assaig clínic es comparen dos tractaments o fàrmacs, el que es vol estudiar i un altre ja conegut, o bé una substància inactiva, el què es coneix com a placebo. Ni els pares, ni els infants, ni el mateix investigador no saben quin tractament rep el pacient, i d’aquesta manera s’eviten resultats distorsionats. S’acostuma a realitzar un sorteig anònim per assignar el tractament al pacient.

Els agents reguladors vinculats a les autoritzacions de fàrmacs , com la Food and Drug Administration (FDA) i l'European Medicines Agency (EMA), són els que determinen el disseny dels assajos clínics i, per tant, l'ús o no del placebo. Als estudis d'oncologia o de malalties ultrarares és habitual que no s'utilitzi placebo i que l'estudi es porti a terme directament sobre el fàrmac.

Per què és important realitzar assaigs clínics en infants i adolescents?

Els infants no són adults petits, i els fàrmacs i tractaments poden tenir efectes diferents que en les persones d’edat adulta. La majoria de tractaments que s’administren als pacients pediàtrics no s’han provat mai abans amb nens, per això resulta difícil determinar les dosis correctes, la seguretat d’aquests o els efectes secundaris que poden presentar. A més, els infants creixen i canvien molt ràpid, fet que fa variar les dosis i pautes d’administració dels fàrmacs en cada etapa de creixement del pacient (dels 0 als 18 anys).

És per això que les autoritats sanitàries de la Unió Europea van decidir autoritzar un increment dels assaigs clínics pediàtrics en un entorn regulat.

 

En què ajuden els assaigs clínics? Quina aplicació pràctica tenen?

Els assaigs clínics són importants perquè ajuden als investigadors i metges a trobar tractaments:

 • Per a malalties que només es presenten en la infància i l’adolescència.
 • Per a malalties que també apareixen en adults, però que cursen de forma diferent en infants.
 • Que ajuden a millorar la qualitat de vida dels nens malalts.

Els assaigs clínics també ens ajuden a entendre les diferències que provoquen el creixement i el desenvolupament en infants i permeten ser més precisos en el càlcul de les dosis de fàrmac que cal administrar en cada etapa del creixement per no provocar efectes secundaris. Finalment, ens permeten crear fàrmacs que els nens poden prendre fàcilment i en diferents formes (xiclets, xarops, etcètera).

Qui vetlla per la seguretat dels assaigs clínics?

A l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, els assajos clínics són revisats i aprovats pel Comitè Ètic de Recerca Clínica de la Fundació Sant Joan de Déu i l’Agència Espanyola del Medicament.

A més, apliquem els procediments legals i els sistemes de control que estableix la legislació espanyola per a assajos clínics de medicaments d’ús humà.

Participar en un assaig clínic a l'Hospital SJD Barcelona

El meu fill pot participar en un assaig clínic de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

En un assaig clínic del nostre centre hi poden participar tots els nens i nenes, pacients o no de l’Hospital, que reuneixin els requisits de l’estudi que es vol realitzar. S’analitzarà l’edat, el pes, el gènere, la malaltia a estudiar, tractaments que reben actualment i qualsevol altre element que s’especifiqui.

El metge de referència del pacient pot determinar si el teu fill o filla pot ser candidat a participar en un dels nostres assaigs.

La participació en els estudis sempre es realitza de forma voluntària i altruista.

Quins beneficis o riscos poden sorgir en un assaig clínic?

Quan es realitza un assaig clínic s’espera que el tractament estudiat aporti beneficis, com per exemple que sigui més efectiu que d’altres o, fins i tot, que es pugui curar la malaltia. Però mai no es pot assegurar que l’infant rebi el fàrmac que s’està estudiant ja que s’acostuma a realitzar un sorteig  mitjançant el qual s’assigna a cada pacient el fàrmac estudiat, un altre de ja conegut i una substància inactiva (placebo); fet que permet obtenir uns resultats vàlids i fiables. 

Existeixen excepcions als assajos clínics que es realitzen, per exemple, en alguns estudis de tractaments oncològics o amb malalties ultrarares.

Existeix la possibilitat que apareguin efectes secundaris per haver administrat el tractament que s’estudia, tot i que els assaigs clínics estan especialment dissenyats per minimitzar en la mesura del possible el risc per als pacients que hi participen.

Quines proves i procediments li poden fer al meu fill o filla?

Primer cal determinar si el vostre fill o filla pot participar en un assaig clínic en concret, segons els criteris d’inclusió i exclusió que s’hagin definit (edat, pes, tractament actual, etc.).

En cas afirmatiu, el metge us donarà tota la informació sobre com es realitzarà l’assaig clínic, i haureu de signar un document anomenat consentiment informat, en què s’expliquen els detalls dels procediments que es portaran a terme a l’estudi, que poden incloure proves addicionals a les que es realitzen de forma habitual.

Què és un consentiment informat?

És un document que ha de signar la família i el nen o nena (majors de 12 anys) que indica la vostra acceptació de participar en un estudi clínic.

En el consentiment informat s’expliquen diversos aspectes: que la vostra participació és voluntària, el motiu de realitzar l’assaig clínic, quins procediments es portaran a terme i durant quant de temps. També s’inclouen els possibles riscos i beneficis de participar en l’estudi i, finalment, els tractaments disponibles.

Quins assaigs clínics està realitzant l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

Actualment l’Hospital participa en assaigs clínics de més de 30 àrees de recerca. Et convidem a consultar-les al web de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

 

Tractaments especials que requereixen autorització sanitària (ús compassiu)

Quines característiques té un assaig clínic?

Un assaig clínic és una investigació que es realitza en éssers humans per provar la seguretat i/o l'eficàcia d'un medicament en recerca: és a dir, un medicament que no s'ha comercialitzat perquè està sent provat, o que s'ha comercialitzat però es prova amb una finalitat diferent a l'autoritzada.

Qui impulsa els assajos clínics?

Els assaigs clínics són impulsats per un promotor que és una entitat legal (empresa) responsable de la realització de l'estudi. Pot ser una empresa farmacèutica o un centre de recerca (com la Fundació per a la Recerca de Sant Joan de Déu, per exemple). El promotor presenta un protocol d'assaig clínic que és el document aprovat pel comitè d'ètica i l'entitat reguladora que, a Espanya, és l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AGEMED) i, a Europa, l'European Medicines Agency (EMA).

Qui decideix quines persones poden participar en un assaig clínic?

La AGEMED i/o l'EMA defineixen les característiques dels participants en l'estudi i determinen els criteris d'inclusió i exclusió en cada cas, així com les característiques del tractament experimental (fàrmac en investigació) i els procediments mèdics que es realitzaran al pacient per determinar l'eficàcia i seguretat del tractament.

Per accedir als tractaments que s'estan investigant, el pacient ha de complir els criteris d'inclusió que s'hagin establert en el protocol de l'assaig. Podem saber si el pacient compleix aquests requisits un cop es visita al nostre centre.

Quina diferència hi ha entre l'assaig clínic d'un fàrmac i l'ús compassiu?

En el cas que s'hagi tancat el reclutament de pacients per a un assaig clínic, si el pacient no compleix estrictament els criteris d'inclusió en l'assaig, podria accedir al tractament experimental si l'empresa fabricant facilita l'accés al tractament.

Aquesta utilització de fàrmacs o productes experimentals fora dels assajos clínics s'anomena "ús compassiu" i ha de ser aprovada per les autoritats sanitàries, en el nostre cas, pel Ministeri de Sanitat.

Qui finança els fàrmacs i les proves dels estudis?

Tant per a la utilització de tractaments experimentals en un assaig clínic com per a un ús compassiu, la companyia fabricant del tractament experimental finança el producte (fàrmac).

Si el teu fill o filla participa en l'assaig clínic, les proves de l'estudi i tractament seran finançats pel promotor de la investigación. Les proves que no estiguin incloses en el protocol, que siguin part del seguiment clínic del pacient, o en cas que empitjori si situació clínica, hauran de ser finançades pel pacient.

En el cas d'accedir a un tractament d'ús compassiu, totes les proves mèdiques ha de finançar-les el pacient.

Com funciona el finançament en el cas dels pacients internacionals?

En el nostre hospital, en el cas dels pacients internacionals, per poder iniciar el procés d'atenció mèdica es requereix el dipòsit inicial de la quantitat que s'indica en el pressupost. Aquest pressupost es realitza incloent tots els costos d'atenció hospitalària, excepte el fàrmac experimental, que sempre és finançat per la companyia promotora.

Després de la confirmació diagnòstica i avaluació de l'extensió de la malaltia, si hi ha un assaig clínic i el pacient compleix els criteris d'inclusió, l'hospital torna la part de l'dipòsit econòmic realitzat que correspon a les proves mèdiques que s'inclouen en el protocol de l' assaig, complint els requisits legals que apliquen.

T'has inscrit prèviament i vols donar-te de baixa?

Si vols donar-te de baixa pots escriure a comunicaciofsjd@fsjd.org sol·licitant la teva baixa i indicant el teu nom complet i correu electrònic que vas facilitar al formulari de registre.

"Els nens no són adults petits i es mereixen que els tractem i curem amb fàrmacs eficients i segurs quan estan malalts. Per això són necessaris els assaigs clínics pediàtrics"

 

Joana Claverol Torres coordinadora de la Unitat de Recerca Clínica

Indicadors

+
400

Nens i joves que participen en assajos clínics

94

Malalties que estudiem

245

Assajos clínics

80

Estudis observacionals

16

Projectes de recerca clínica

8

Projectes d'innovació clínica

62

Investigadors principals que lideren assajos

Informació per a professionals

Et convidem a consultar la informació que l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu posa a disposició dels professionals de la salut referent als nostres serveis i els assaigs que duem a terme, a més d'altres informacions que pensem que et poden interessar.

Projecte Kids Barcelona

KIDS Barcelonaés un projecte impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que converteix els nens i els joves en assessors, a fi de millorar els mètodes d'innovació mèdica relacionats amb ells i d'adequar a les seves capacitats i nivells de comprensió la informació que reben sobre els procediments que els afecten.

Si vols saber més coses sobre aquest projecte, et convidem a visitar el seu web.

KIDS Barcelona: young person’s advisory group

KIDS Barcelona: young person’s advisory group
https://www.youtube.com/watch?v=FSvggYdV7LI

Expliquem què són els assaigs clínics a infants i adolescents

Els assaigs clínics per a nens i nenes són diferents als estudis dirigits a adults i tenen unes particularitats concretes. L'educació dels joves pacients és essencial, per anticipar i preparar la seva participació, però també per contribuir a ajudar-los en el seu procés de presa de decisions.

A Espanya, els infants majors de 12 anys han de, juntament amb els seus pares o tutors, deixar constància de la seva conformitat per participar en un estudi d'una nova opció terapèutica. T'ho expliquem en aquest vídeo, que ha estat desenvolupat amb la col·laboració del Consell Científic d'adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Explicant als infants els assaigs clínics

Explicant als infants els assaigs clínics
https://www.youtube.com/watch?v=H9I4jYCjku0

Acords i aliances

En la recerca clínica pediàtrica és essencial la col·laboració entre institucions, tant a escala nacional com internacional. La nostra Unitat ha establert acords i aliances de col·laboració amb entitats de referència, cosa que ens permet avançar en la recerca de fàrmacs i tractaments per a infants i adolescents.

Contacta amb nosaltres

 • Joana Claverol Torres
 • Pg. Sant Joan de Déu, 2, Edificio Consultas Externas, 0ª planta. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
 •  93 600 97 33