Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD

Suport al Tractament de la Infància Maltractada

Suport al Tractament de la Infància Maltractada
Unitat d'abusos al menor de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada (ESTIM) ofereix una resposta multidisciplinària a tots els casos en què se sospita que hi ha un possible abús sexual infantil.

La nostra unitat va ser la primera dedicada a atendre els afectats per abús sexual infantil que es va crear a EspanyaDes de l’any 1995, els professionals de la unitat atenen nens i nenes menors de 18 anys. L'objectiu és ajudar-los a superar aquesta experiència traumàtica així com tractar les possibles seqüèl·les derivades de la mateixa.

La finalitat principal d’aquesta unitat multidisciplinària vinculada al Servei de Pediatria, Salut Mental i Treball Social, és donar una resposta mèdica i psicosocial especialitzada als menors d’edat que han patit situacions d’abús sexual. L'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada també atén adolescents que han abusat sexualment d’altres menors.

Preguntes freqüents sobre l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada (ESTIM)

Qui pot adreçar-se a ESTIM de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

La unitat atén casos quan ho sol·liciten les famílies. També s'atén a infants i adolescents derivats per pediatres o altres professionals dels serveis de salut, de justícia, centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ o CDIAP), escoles, entitats socials o d'oci com agrupacions culturals o esplais, cossos policials, serveis socials o equips del sistema de protecció a la infància. En els casos en què els menors arribin a través d'un professional, es requerirà un informe de derivació. 

Com es contacta amb ESTIM?

Es pot trucar al número de telèfon 93 253 21 13. L’horari d’atenció és de 8:30 a 18.00 hores (atenció preferiblement als matins). En el cas dels professionals que volen derivar un cas, també es pot fer arribar la informació a través d'aquest correu electrònic.

Fora d’aquest horari, els casos que es consideri que cal atendre de manera urgent s’han d’adreçar preferentment al Servei d’Urgències de referència (el centre de salut o hospital més proper), que derivaran a l'equip especialista corresponent en cas que sigui necessari.

On cal recórrer quan hi ha sospites d’abús sexual a un menor?

Si la situació s'ha produït més enllà de les 72 hores es poden consultar els passos a seguir amb l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada. També és d'utilitat trucar al telèfon d'Infància Respon, el número gratuït 116 111. En aquest servei de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència també hi ha disponible un correu electrònic en què es poden comunicar casos de maltractament a infants i adolescents.

És recomanable sol·licitar atenció d’urgència en algun centre sanitari proper si l’abús sexual infantil s’ha produït durant les 72 hores prèvies. En aquest cas, es valorarà si és necessari realitzar alguna exploració física per part d'un metge, ja que encara hi podria haver algun tipus de prova.

A qui atén aquest equip especialitzat en abús sexual infantil?

Els pacients de la unitat són infants fins als 18 anys que hagin pogut patir algun tipus d’abús sexual en la infància. Es considera abús sexual infantil la situació en què una persona amb una posició de poder (un adult o un infant més gran) fa servir la coerció o obliga un nen o nena a qualsevol tipus d’activitat de naturalesa sexual.

També s'atén els menors que hagin comès algun tipus d'abús sobre un altre menor amb l'objectiu de realitzar, si es precisa, un abordatge psicoterapèutic sobre la seva conducta, així com descartar que pugui haver patit algun tipus d'abús sexual, ja sigui en el moment actual o bé en el passat.

L'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada (ESTIM) tracta casos de maltractament físic o de maltractament psicològic?

S'estudien els casos i es valora la possibilitat d'oferir una resposta. Tradicionalment l'ESTIM només ha atès casos d'abús sexual infantil, però estem en un moment de canvi. Arran dels nous protocols de Salut (Protocol d'actuació del maltractament en la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut i Protocol marc d'actuacions contra el maltractament a nens i adolescents de Catalunya) es treballa en el disseny d'un nou model d'atenció. En aquest sentit, hi ha equips funcionals d'experts en maltractament que poden fer la valoració clínica i el tractament d'aquestes situacions. ESTIM formarà part d'aquests equips especialitzats.
 

Què fa l’equip quan se sospita que hi ha un cas d’abús sexual infantil?

Es valora al pacient, es realitza un diagnòstic i es recomana una teràpia adaptada a les necessitats de cada cas. El tractament (mèdic i psicològic) es pot rebre directament a l'Hospital Sant Joan de Déu o en coordinació amb serveis de proximitat com els Centres de Salut i els Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ). L'abordatge dels aspectes socials es farà conjuntament amb els equips de serveis socials de primària o altres dispositius activats per la DGAIA.

Tractem les seqüeles específiques de l'abús tenint en compte la situació viscuda pel nen o la nena i també de la seva edat. L'abordatge dels pacients és biopsicosocial. En tots els casos es treballa per donar recursos d'autoprotecció als menors i prevenir un possible nou cas d'abús.

També s'ofereix suport i orientació a el nucli familiar no abusador sobre com afrontar la situació i intentar superar-la.

Ofereix la unitat assessorament legal d’algun tipus?

No. Podem orientar en una fase inicial a les famílies si es produeix un procés legal, així com oferir al menor i la família acompanyament i suport emocional per l'estrès emocional que pot aparèixer en relació amb els processos judicials, però en cap cas no oferim servei d'atenció jurídica.

L'equip elabora informes clínics sobre els casos valorats que, de vegades, poden ser utilitzats en els expedients socials o judicials, però no equivalen a un informe pericial.

Tots els casos valorats a la Unitat són comunicats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). A més, quan es considera una sospita d'abús fonamentada, els professionals de l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada tenen l'obligació legal (Art. 262 LECrim) i deontològica de notificar la situació als organismes competents que son, a part de la DGAIA, els serveis de justícia.

L'ESTIM no té competència pel que fa als processos de tutela de menors. Aquests procediments els gestionen la pròpia DGAIA o els organismes judicials.

Quines funcions porta a terme l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada (ESTIM)?
  • Contenció familiar inicial, acompanyament, suport psicològic i emocional a la família.
  • Valoració en relació al requeriment de protecció.
  • Visita pediàtrica (anamnesi, exploració física i exploracions complementàries si es necessiten).
  • Tractament pediàtric i seguiment posterior si cal.
  • Valoració psicopatològica dels menors, tractament psicoterapèutic individual en els casos en què es desenvolupin símptomes compatibles amb una situació d'abús, i teràpia familiar del nucli no abusador.
  • Derivació a altres serveis psicològics de la xarxa assistencial si el pacient o la família ho requereixen.
  • Coordinació i col·laboració amb els organismes judicials, entre d'altres, quan ho requereixin.
  • Preparació psicològica del menor abans de l'judici oral i acompanyament posterior en cas de ser necessari.
  • Treball dels factors protectors dels menors i les seves famílies, així com reducció dels factors de risc tant individuals com de l'entorn que puguin contribuir a possibles situacions futures de revictimització
  • Orientació a professionals d'altres centres quan es demana.
Com treballa l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada (ESTIM)?

L'equip treballa de forma multidisciplinar. Està integrat per dos pediatres, tres psicòlogues, una psiquiatra i dues treballadores socials, a més d'un membre de personal administratiu. El principal objectiu dels professionals és oferir un abordatge integral als nens i nenes que han pogut ser víctimes d'abús sexual infantil.

L'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada, quan els casos ho requereixen, treballa coordinadament amb la resta de serveis i unitats de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Ginecologia, Urgències, etc.).

Entre els objectius de l'Equip de Suport al Tractament de la Infància Maltractada es troba el diagnòstic clínic i psicosocial i la intervenció psicoterapèutica de les possibles seqüeles de l'abús sexual infantil. En els casos amb seqüeles, es realitzarà un seguiment adaptat cada cas, amb l'objectiu que els símptomes remetin, es recuperi el nivell funcional previ i es previngui el desenvolupament o empitjorament d'altres trastorns mentals associats.

També s'actua per garantir la protecció de l'infant i per dotar els nens i nenes d'eines d'autoprotecció per prevenir altres abusos (intrafamiliars o de qualsevol altre tipus).

Prevenció i formació de l'abús sexual infantil

La formació també és una pedra angular de l'ESTIM. Oferim eines en diversos àmbits: professionals de la salut, professorat, famílies (AFAs) i altres professionals relacionats amb l'àmbit de la infància. La prevenció i la detecció son els objectius principals de les sessions orientades a escoles, famílies, nens i adolescents. Les sessions s'adapten a les necessitats de cada cas. Per rebre més informació sobre l'orientació que oferim, podeu contactar amb l'ESTIM mitjançant el correu electrònic de la Unitat.

També formem professionals (residents de Pediatria i Psicologia, estudiants de màster o treballadors socials) per dotar-los d’eines en l’abordatge de l’abús sexual infantil. També hem participat en el grup de treball del Departament de Salut per actualitzar el Protocol de Salut sobre el Maltractament Infantil i l’Abús Sexual.
 

Indicadors anuals

360

Menors acollits durant el 2019

847

Visites successives o telemàtiques

170

Altes de Salut Mental

Especialitats i serveis