Back to top

Silvia Rodríguez Torres

Silvia Rodríguez Torres

Em trobaràs a

Pediatria
Infermera pediàtrica
Experta en:
Malalties respiratòries, fibrosi quística, asma
Infermera referent de la Unitat de neumologia i fibrosi quística

Des que vaig començar a la unitat el febrer de 2010 he participat com a codirectora i docent en cursos d'educació sanitària i sistema respiratori i he intervingut en diversos congressos tant nacionals com europeus com a ponent. Actualment sóc membre del Grup Internacional d'Infermeria Especialista en Fibrosi Quística, al qual represento. Oriento la meva feina a donar educació sanitària amb la finalitat d'ajudar els pacients i les seves famílies a ser més autònoms i tenir més control de la seva malaltia per garantir-los una millor qualitat de vida. M'encanta llevar-me pel matí i saber que tinc un objectiu a assolir.

Em trobaràs a

Pediatria

Formació

  • Diplomada en infermeria. Universitat Autònoma de Barcelona (1999)
  • Posgrau en pediatria. Escola d´Infermeria de Sant Joan de Déu
  • Posgrau en cures intensives. Universitat Autònoma de Barcelona

Experiència internacional

  • Membre del grup internacional d'infermeria especialista en fibrosi quística

Activitat científica

  • Grup d'estudi de Ventilació Domiciliària de la SECIP: "Avaluació de la situació mèdica, necessitats i qualitat de vida dels pacients pediàtrics dependents de la tecnologia respiratòria al domicili i l'entorn familiar". Coautora de la comunicació presentada al 14th International Conference on Home Mechanical Ventilation/5th European Respiratory Care Association Congress en Lyon, el Març de 2015.
  • Participació en el Registre europeu de pacients amb Síndrome Ondine. Coautora de la comunicació oral: "Pacients espanyols del registre europeu ONDINE 2014. Genotip, Fenotip i evolució clínica"; presentat en el XXX Congrés de la SECIP, el Març de 2015.
  • Participació en el grup de treball MC2: Guia clínica de l'asma. Programa educatiu de l'infant amb asma (en desenvolupament). 
  • Participació en l'ECFS Diagnostic Network Working Group: “Real life practise of sweat testing in Europe and development of an ECFS sweat test guideline for diagnosis of CF”. Novembre de 2015.