Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD
Nens i nenes en classe

Ajudem a millorar el rendiment escolar i acadèmic dels alumnes d'Educació Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Presentació

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i els seus professionals, amb una reconeguda experiència en el tractament de les dificultats d’aprenentatge d’infants i adolescents, han creat el programa SJD MIND Escoles, per ajudar a millorar el rendiment escolar i acadèmic dels alumnes d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Atenció integral

Atenció integral als problemes d’aprenentatge i conducta que generen baix rendiment escolar.

Sense desplaçaments familiars

L'equip SJD MIND Escoles es desplaçarà al mateix centre docent dins l'horari escolar a tota Catalunya.

Millorar l'èxit acadèmic d'infants i adolescents

Ens incorporem a l’esforç comunitari per a millorar el rendiment i l’èxit escolar i acadèmic a Catalunya.

Avancem en la recerca

Contribuïm a la recerca aplicada en el camp de l’educació i la salut.

Per què es proposa aquesta iniciativa?

Catalunya té una de les taxes de baix rendiment, fracàs i abandonament escolar més altes d’Europa. El baix rendiment, el fracàs escolar i les alteracions de conducta tenen un origen multifactorial, en què intervenen factors psico-biològics, familiars, sòcio-econòmics i culturals.

Actualment, 1 de cada 5 alumnes d’entre 6 i 18 anys presenta algun tipus de dificultat d’aprenentatge de causa psico-biològica (igual que a la resta de països desenvolupats). Sovint, aquestes dificultats d’aprenentatge es detecten tard, disminueixen el rendiment escolar i provoquen alteracions de conducta. Situacions excepcionals com la pandèmia COVID-19, amb els confinaments i la progressiva introducció de l’escola virtual, agreugen les dificultats d’aprenentatge.

Què ofereix el programa SJD MIND Escoles?

Cribratge

Detecció dels factors de risc que afecten l’aprenentatge i la conducta, mitjançant un procés de detecció d’alta sensibilitat. Es recull informació de familiars, tutors, mestres i professorat dels alumnes.

Diagnòstic

Avaluació diagnòstica completa i multidisciplinar (psicològica, logopèdica i psiquiàtrica) per part de professionals experts de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Es recull informació directa d'alumnes, familiars, tutors, mestres i professorat dels alumnes i es treballa cada cas amb els equips psicopedagògics dels centres docents i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) corresponent.

Finalitzada l’avaluació, es retornen els resultats a les famílies i es lliura un informe personalitzat per cada alumne o alumna, elaborat conjuntament amb els equips psicopedagògics del centre i el tutor o tutora de l’alumne. Tot el procés es realitza en el mateix centre docent i en horari escolar.

Tractament

Multidisciplinar, específic i personalitzat, segons les necessitats de cada infant o adolescent. Durant el tractament hi ha una estreta comunicació amb els equips psicopedagògics del centre, així com amb els EAP i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) corresponents. Es realitza en el mateix centre docent i en horari escolar.

Quines són les bases teòriques del programa SJD MIND Escoles?

L’objectiu principal del programa és delimitar la rellevància dels trastorns del neurodesenvolupament en el baix rendiment, el fracàs escolar i les alteracions de conducta en alumnes d’entre 6 i 18 anys que no assoleixen les competències específiques marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a cada cicle acadèmic.

El programa s'inspira en el Projecte "Capellades", realitzat pel Grup de Recerca de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en escoles i IES públics i concertats de Catalunya (aprox. 12.000 alumnes) durant els cursos escolars 2011-2020 (Bases teòriques del projecte).

A partir de 2021, es crea el nou programa SJD MIND Escoles de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.