Back to top

Descobreix l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un centre d'alta especialització en el tractament de infants i dones embarassades.

Qui som

Actuem d'acord a la misió i valors de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, organització sense ànim de lucre.

La nostra activitat

A Sant Joan de Déu l'atenció als pacients va de la mà de la recerca, la innovació, la docència i la divulgació.

La nostra història

Amb més de 150 anys d'història, en l'actualitat som un dels centres materno infantils d'Europa que més pacients atén.

L'Hospital en xifres

419.953
Dones i infants atesos
122.382
Urgències
8.348
Intervencions quirúrgiques
Dades de 2019

ConEIX ELS nOstrEs resultaTs

 

Gestió transparent

La informació sobre la nostra gestió com a institució privada amb vocació de servei públic es troba a disposició de la ciutadania.

VES al Portal de TransparÈncia

El Comitè d'Ètica Assistencial suposa una garantia de qualitat en la presa de decisions morals i un sòlid suport als professionals sanitaris, així com per als pacients i les seves famílies.
Francisco José Cambra, cap de l'Àrea de Crítics de l'Hospital Sant Joan de Déu

A un clic

Blog, sala de premsa, agenda, publicacions, xarxes socials, apps, portals web de salut infantil. Hi ha moltes formes d'estar connectat amb l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Comparteix