Back to top

Sol·licitud d'estades formatives per a professionals internacionals

Aquest tipus d'estada es dirigeix a especialistes i residents que desenvolupen la seva activitat professional a l'estranger i han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat.

Aquest permís es concedeix únicament a professionals en actiu i té una durada màxima de sis mesos, prorrogables únicament en alguns casos. És imprescindible informar-se a la pàgina web del Ministeri sobre la normativa que regula aquestes estades i els tràmits requerits abans de fer cap gestió.

El Ministeri de Sanitat ha tornat a obrir les estades formatives per als professionals estrangers. El període per realitzar el tràmit amb el Ministeri serà del 20 de març al 7 d'abril. El Ministeri no acceptarà sol·licituds fora d’aquest període. Aquestes sol.licituds faran referencia a rotacions o estades formatives que es realitzin entre l'1 de setembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023. La informació està disponible a la pàgina web del Ministerio de Sanitat

Calendari

Els interessats en realitzar una estada formativa a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han d’enviar la sol·licitud a traves del formulari habilitat en aquesta pàgina Web, que estarà actiu del 14 al 24 de març de 2022

Només seran ateses les sol·licituds d’estades que estigui previst realitzar en el semestre que autoritza el Ministeri de Sanitat (del 1 de setembre de 2022 al 28 de febrer de 2023). Per estades posteriors al 28 de febrer de 2023 informarem en un futur de quan es podrà fer la sol.licitud. 

En realitzar la teva sol·licitud, hauràs d'indicar la data en la que vols iniciar i acabar l'estada o rotació. Important: el fet que una data concreta estigui disponible al calendari, no vol dir que necessàriament s'accepti la sol·licitud. L'Hospital Sant Joan de Déu valorarà en funció de totes les peticions que rebi i donarà una resposta a cada cas. S'intentarà donar resposta el més aviat possible perquè, en cas de ser denegada la sol·licitud, el professional tingui l'opció d'enviar la seva petició a un altre centre.

Informació i documentació a tramitar en cas d'acceptació per part de l'Hospital Sant Joan de Déu

Una vegada acceptats pel nostre Hospital, s'ha de fer la sol·licitud online i enviar la documentació que s'indica a la pàgina web que trobaràs en aquest enllaç dins del període establert (del 20 de març al 7 d'abril de 2022).

El Ministeri de Sanitat acceptarà o denegarà les peticions i ho comunicarà a la persona sol·licitant, al mateix temps que ho ha de notificar al nostre centre. Un cop s'hagi rebut l'autorització del Ministeri s'haurà d'aportar la documentació requerida pel nostre centre i que trobaràs publicada en els documents de normativa:

Ubicació i instruccions

L'estada formativa o rotació tindrà lloc a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu. El primer dia de l'estada formativa o rotació, ves a la Secretaria Tècnica de l'Edifici Docent, situada a la Planta 0 (Carrer de Santa Rosa, número 39, 08950 Barcelona); per gestionar els següents tràmits administratius necessaris abans d'iniciar l'estada:

  • Signatura del document de confidencialitat (LOPD - Llei orgànica de protecció de dades).
  • Recollida de la targeta d'identificació.

Telèfon de la Secretaria Tècnica: 93 253 21 19.

Email de contacte: [email protected]

Comparteix