Back to top

Sol·licitud d'estades formatives per a professionals internacionals

Aquest tipus d'estada es dirigeix a especialistes i residents que desenvolupen la seva activitat professional a l'estranger i han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Aquest permís es concedeix únicament a professionals en actiu i té una durada màxima de sis mesos, prorrogables únicament en alguns casos. És imprescindible informar-se a la pàgina web del Ministeri sobre la normativa que regula aquestes estades i els tràmits requerits abans de fer cap gestió.

IMPORTANT: Com a conseqüència de les mesures excepcionals per fer front i prevenir la COVID-19, el Ministeri de Sanitat manté suspeses les estades de metges estrangers. Mantingueu-vos informats mitjançant la pàgina oficial del Ministeri, en què s'actualitza la informació d'acord amb l'evolució de la pandèmia.

Calendari (pendent de les dates del Ministeri durant 2020)

En realitzar la teva sol·licitud, hauràs d'indicar la data en la que vols iniciar i acabar l'estada o rotació. Important: el fet que una data concreta estigui disponible al calendari, no vol dir que necessàriament s'accepti la sol·licitud. L'Hospital Sant Joan de Déu valorarà en funció de totes les peticions que rebi i donarà una resposta a cada cas. S'intentarà donar resposta el més aviat possible perquè, en cas de ser denegada la sol·licitud, el professional tingui l'opció d'enviar la seva petició a un altre centre.

Informació i documentació a tramitar en cas d'acceptació per part de l'Hospital Sant Joan de Déu (en cas de reprendre les estades formatives)

En el període marcat pel Ministeri, s'ha de fer la sol·licitud online i enviar la documentació que s'indica a la pàgina web que trobaràs en aquest enllaç

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social acceptarà o denegarà les peticions i ho comunicarà a la persona sol·licitant, al mateix temps que ho ha de notificar al nostre centre. Un cop s'hagi rebut l'autorització del Ministeri s'haurà d'aportar la documentació requerida pel nostre centre i que trobaràs publicada en els documents de normativa:

Ubicació i instruccions

L'estada formativa o rotació tindrà lloc a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu. El primer dia de l'estada formativa o rotació, ves a la Secretaria Tècnica de l'Edifici Docent, situada a la Planta 0 (Carrer de Santa Rosa, número 39, 08950 Barcelona); per gestionar els següents tràmits administratius necessaris abans d'iniciar l'estada:

  • Signatura del document de confidencialitat (LOPD - Llei orgànica de protecció de dades).
  • Recollida de la targeta d'identificació.

Telèfon de la Secretaria Tècnica: 93 253 21 19.

Email de contacte: docencia@sjdhospitalbarcelona.org

Comparteix