Back to top

Trasplantament de Progenitors Hematopoètics: els nostres professionals

El trasplantament de progenitors hematopoètics és clau per a la curació de molts nens.

Serveis complementaris que intervenen en l'activitat clínica de la Unitat:

Banc de sang i teixits

Immunologia

Hematologia

Bioquímica i Microbiologia

Anatomia Patològica

Farmàcia

Diagnòstic per la imatge

Al·lèrgia i Inmunologia

Cures Intensives

Cardiologia

Pneumologia

Gastroenterologia i Nutrició

Dermatologia

Oftalmologia

Comparteix