Back to top

Trasplantament de Progenitors Hematopoètics: què ens fa diferents

Altes taxes de supervivència

  • Les nostres taxes de supervivència s'equiparen a les més altes registrades a escala internacional 
90-100%
En autotrasplantaments i trasplantaments de donant emparentat
70-80%
En trasplantaments de donant no emparentat i haploidèntic
Taxa de supervivència

Gran experiència acumulada a nivell internacional

  • Disposem de professionals molt experimentats en la realització de tota mena de trasplantaments. Fins ara, els nostres principals especialistes han dut a terme més de 500 trasplantaments de progenitors hematopoètics pediàtrics.

Instal·lacions modernes d'última generació

  • Disposem de tots els mitjans i tecnologia d'última generació per dur a terme tot el procés de trasplantament. Recentment hem construït 4 càmeres individuals amb filtres HEPA i pressió positiva seguint les normatives internacionals de seguretat més recents.
Comparteix