Back to top

Dany Cerebral Adquirit

El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és el que es produeix en un cervell que prèviament estava sa.

Les causes més freqüents de DCA són:

 • Traumatismes cranioencefàlics (TCE).
 • Accidents vasculars cerebrals (AVC).
 • Infeccions del sistema nerviós central (SNC).
 • Hipòxia-isquèmia cerebral de causes diverses.
 • Malalties oncològiques del SNC.
 • Altres trastorns neurològics.

Per les peculiaritats del cervell en l'edat pediàtrica, les seqüeles del DCA en infants presenten unes característiques pròpies i molt diferents a les dels adults:

 • L'afectació cerebral tendeix a ser global i difusa i, si bé els infants sovint es recuperen ràpidament en l'àmbit físic i del llenguatge, l'afectació de les funcions cognitives té molta més transcendència que en l'adult.
 • El DCA pot influir en les funcions cognitives que l'infant havia adquirit prèviament, en les funcions que estaven desenvolupant-se en el moment agut i també en les que s'haurien de desenvolupar en un futur. Aquest fet comporta que algunes seqüeles no s'observin immediatament, sinó a l'edat a la qual s'espera que una determinada funció cerebral es desenvolupi.
 • A diferència de l'adult, els infants tenen al davant un llarg procés d'aprenentatge que l'adult ja ha realitzat. Per tant, la repercussió dels dèficits d'atenció, de memòria i d'altres trastorns sol ser molt més significativa.
 • Les repercussions del dany cerebral adquirit afectaran els aprenentatges al llarg de tota l'etapa escolar, en major mesura quan menor sigui l'edat de l'infant en el moment de produir-se el DCA.

Què oferim a l'Hospital Sant Joan de Déu?

Diagnòstic

Neurologia
Neuropsicologia
Psicologia Clínica
Psiquiatria
Logopèdia

Tractament

Rehabilitació neuropsicològica
Psicoeducació
Intervenció cognitiva
Estratègies compensatòries
Abordatge cognitivoconductual
Assessorament a l'escola
Assessorament a la família
Tractament mèdic

Seguiment evolutiu

Visites de seguiment en funció de les necessitats detectades

Preguntes freqüents sobre el dany cerebral adquirit

Es recuperarà del tot?

El pronòstic a llarg termini en el cas del dany cerebral és difícil de predir. El cervell està en procés de desenvolupament, cosa que provoca que molt sovint els efectes no siguin evidents de forma immediata. A diferència dels adults, els infants recuperen extraordinàriament ràpid les habilitats bàsiques sensorials i motrius, així com el llenguatge.

En els casos lleus, poden aparèixer algunes dificultats que es resolen en un període de temps més o menys breu. En els casos greus, les dificultats poden evidenciar-se a mesura que l'infant ha d'anar desenvolupant capacitats més complexes per poder respondre a les demandes creixents de l'entorn.

Quines són les seqüeles més freqüents?

Les seqüeles depenen en gran mesura del tipus de dany cerebral i de l'àrea cerebral afectada. Alguns dels problemes cognitius més comuns estan relacionats amb:

 • Funcions executives.
 • Problemes d'atenció.
 • Memòria.
 • Aprenentatge: adquisició de nova informació.

Són freqüents els problemes de conducta i d'estat d'ànim. Pot haver-hi dificultat d'autocontrol de la conducta, amb reaccions desproporcionades o socialment inadequades. És força habitual que no hi hagi una relació directa entre els problemes cognitius i els de conducta.

Si bé amb menys freqüència, de vegades es poden veure afectats aprenentatges ja consolidats.

Què passarà a l'escola?

Quan els infants amb dany cerebral tornen a l'escola, les seves necessitats educatives sovint són molt diferents a les d'abans. És important planificar amb cura el retorn de l'infant a l'escola.

Tothom, professorat i alumnat, ha d'estar informat dels possibles canvis en l'aprenentatge i la manera de ser de l'infant.

És fonamental una estreta coordinació entre els diferents professionals de la rehabilitació, l'escola i la família, ja que en alguns casos serà necessari adaptar el currículum de l'alumne a la seva realitat o fins i tot disposar d'una persona de suport a l'aula.

Quin és l'objectiu de la rehabilitació neuropsicològica?

La rehabilitació neuropsicològica té com a objectiu millorar els dèficits cognitius, emocionals, psicosocials i conductuals, així com establir estratègies de compensació de les funcions més alterades. A més, en la rehabilitació dels nens és fonamental tenir en compte els aspectes acadèmics o d'aprenentatge escolar, així com a la família.

Comparteix