Back to top

Unitat Terapèutica Acompanya’m

La Unitat Acompanya’m és un centre terapèutic i educatiu per a nois i noies menors de 18 anys que presenten trastorns mentals d'elevada complexitat associats a vulnerabilitat clínica, familiar i/o social. La Unitat atén casos que estan sota la tutela de la Generalitat de Catalunya , així com infants que estan amb els progenitors i requereixen una atenció especialitzada d'elevada intensitat. El temps d'ingrés i tractament psicoeducatiu és de 9 a 18 mesos.

La Unitat Acompanya'm, que disposa de 30 places, ofereix atenció integral i interdisciplinària de forma coordinada amb els serveis educatius i socials, així com tractaments intensius i personalitzats, tot considerant els factors biològics, cognitius i psicosocials de l’infant i l’adolescent.

Un model innovador d’atenció al menor

La Unitat Terapèutica Acompanya’m presenta un model innovador:

  • Per l’estructura del centre, distribuït en unitats de convivència terapèutica.
  • Per la intensitat dels tractaments individuals, grupals i familiars.
  • Per la intervenció de cura de la salut psicoeducativa.
  • Per la intervenció i tractament a la comunitat i en l'entorn del menor.

L’equip multidisciplinari està format per professionals de diferents col·lectius de salut mental i de l’entorn educatiu, amb formacions específiques diferents i complementàries.

La Unitat està situada en un entorn periurbà, ben comunicat i accessible, amb instal·lacions àmplies i espai exterior disponible per poder realitzar activitats a l'aire lliure.

La Unitat Terapèutica Acompanya’m ofereix atenció de forma concertada amb l'Institut Català de la Salut, sota un model de co-responsabilitat entre el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.