Back to top

Acreditacions

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa de tres tipus d'acreditació: europees, nacionals i autonòmiques. Aquestes designacions reconeixen, entre d'altres qüestions, l'experiència clínica de les unitats, la capacitat d'investigar, intercanviar informació i treballar en xarxa; així com la preparació dels seus professionals i de les instal·lacions.

Disposem, concretament, d'un total de 59 acreditacions que ens situen en el mapa de la xarxa europea de referència en malalties rares i també entre els centres de referència pediàtrica reconeguts pel Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya.

Alguns serveis o unitats de l'Hospital pertanyen a xarxes de tractament i estudi de malalties minoritàries. La raó és que la prevalença d'algunes patologies és molt baixa en el pacient pediàtric, per això es consideren rares. Aquest és un fet comú, per exemple, en malalties oncològiques o neurològiques, entre d'altres.

Les nostres acreditacions

Designacions aprovades actualment.

ERN: 21 acreditacions

Formem part de la European Reference Networks (ERN) per millorar l'atenció als pacients i compartir informació amb altres centres europeus de referència.

CSUR: 30 acreditacions

Actualment un gran nombre d'unitats de l'Hospital disposen del certificat de "Centros, Servicios y Unidades de Referencia" (CSUR) que atorga el Ministeri de Sanitat espanyol als hospitals clau en el tractament de patologies complexes.

XUEC: 8 acreditacions

Formem part de les set Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) designades per CatSalut per al tractament de pacients amb malalties minoritàries a Catalunya.
Comparteix