Back to top

Anestesiologia: què ens fa diferents

Atenem els temors del nen i de la família

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tractem famílies, no pacients. Som pioners en l'ús de tècniques per mitigar els temors i les incerteses del nen i la seva família davant d'una intervenció quirúrgica, amb l'objectiu d'evitar els trastorns greus que pot suposar una mala gestió de les pors.

L'angoixa i la por poden fins i tot incidir de manera negativa en la recuperació del pacient. Per això, treballem en la col•laboració amb els pares com a element fonamental per disminuir el temor i l'ansietat, i minorar també el malestar i el dolor dels nens.

  • La informació és el millor ansiolític. El pacient i la família fan una visita amb l'anestesiòleg per dissipar tots els dubtes abans d'una intervenció. Posar-nos en la pell del nen i de la seva família és una part essencial de la nostra feina.
  • Oferim als pares la possibilitat d'entrar a l'àrea quirúrgica perquè puguin acompanyar el seu fill mentre s'adorm.
  • Vam ser els primers de tot Espanya a introduir pallassos a la sala d'operacions preparats per entretenir els nens i mitigar la seva ansietat davant d'una intervenció.
  • Tenim una Child Life, una infermera i psicòloga que treballa amb el nen i la família totes les seves pors abans d'entrar a la sala d'operacions.
  • Per treballar l'ansietat i els temors, també hem elaborat materials educatius, com un conte il•lustrat per Xavier Mariscal.

Som experts en analgèsia personalitzada

  • Proporcionem analgèsia personalitzada durant i després de la cirurgia. Som experts en l'adequació de l'anestèsia a les particularitats de cada pacient i la seva malaltia.
  • Som pioners en la utilització de tècniques de tractament del dolor especials per a processos sense ingressos en diferents especialitats: cirurgia oncològica, anestèsia traumatològica, malalties minoritàries, cardiopaties i malformacions congènites, entre d'altres.
  • Som experts en la realització de tècniques de sedació fora de l'àrea quirúrgica, utilitzades per proporcionar confort físic i emocional al nen i permetre al professional fer la prova amb la màxima seguretat. Aquestes tècniques s'utilitzen per fer proves diagnòstiques que en adults es farien sense sedació, però que requereixen anestèsia en nens, per exemple: proves radiològiques, ressonàncies magnètiques, cateterisme cardíac, proves oftalmològiques, rehabilitació o biòpsies.
Comparteix