Back to top

Cures Infermeres: qualitat i seguretat del pacient

Des del Servei de Cures Infermeres impulsem de forma continuada mètodes de treball que garanteixin als pacients trobar-se en un entorn segur dins i fora del nostre Hospital. Les línies que reforcem per assolir aquest objectiu són les següents:

  • Reduir el risc de caigudes en pacients mitjançant l'aplicació de mesures de prevenció.
  • Garantir la identificació de pacients i la comprovació de la mateixa abans de realitzar actuacions assistencials.
  • Evitar errors en la medicació amb l'utilització de diferents estratègies o barreres que contribueixen a prevenir-los.
  • Reduir el risc d'aparició d'úlceres o lesions en la pell amb mesures preventives.
  • Minimitzar l'aparició d'infecció hospitalària mitjançant el compliment del protocol d'higiene de mans, aïllaments, etcètera.

Hospital sense dolor

Un dels objectius terapèutics dels professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és que cap pacient no pateixi dolor durant la seva estada al Centre i, fins i tot, un cop torna a casa. Això implica un conjunt d'actuacions de prevenció i tractament que es porten a terme de forma habitual a tots els espais de l'Hospital.

En aquesta línia existeix el programa Hospital sense dolor en els Petits Procediments, que té com a objectiu prevenir i minimitzar el dolor i l'angoixa que els infants senten quan se'ls apliquen procediments dolorosos que, malgrat que no requereixen anestèsia, els generen malestar (cures, sondatges o retirades de via).

Es tracta d'iniciatives que van més enllà del tractament farmacològic i actuen sobre emocions com ara la por i l'ansietat, que fan augmentar la percepció del dolor. Es calcula que més de 300.000 pacients es poden beneficiar anualment d'aquest programa.

El paper actiu de la família

L'actuació dels pares durant els procediments és essencial per disminuir l'ansietat del petit pacient, per això se'ls anima a implicar-se activament en les tècniques de distracció. També poden ajudar en la subjecció del nen o la nena mitjançant postures conegudes, o acompanyar-los fins que s'adormin si se'ls ha de realitzar una intervenció amb anestèsia.

Hospital sense dolor

Comparteix