Back to top

Es descobreix un gen crucial per al desenvolupament del sarcoma d'Ewing

Aquesta nova vulnerabilitat epigenètica en les cèl·lules canceroses del sarcoma d'Ewing obre la porta al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

Publicat a:
26 Octubre 2020
Sara Sánchez-Molina, primera autora de l'estudi i investigadora postdoctoral a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Sara Sánchez-Molina, primera autora de l'estudi i investigadora postdoctoral a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2020/sara-sanchez-molina-institut-recerca-sant-joan-deu.jpg

Investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG), han descobert que el gen RING1B és crític per al desenvolpament del sarcoma de Ewing, un tipus de càncer poc freqüent que es presenta en elsossos i teixits tous. Aquesta nova vulnerabilitat epigenètica en les cèl·lules canceroses del sarcoma d'Ewing obre la porta al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

El sarcoma d'Ewing està causat per una translocació cromosòmica, on el gen EWSR1 en el cromosoma 22 es fusiona amb el gen FLI1 en el cromosoma 11. La proteïna de fusió resultant, anomenada EWSR1-FLI1, és el principal impulsor de la tumorigènesi gràcies a la maquinària d'activació transcripcional d'EWSR1 i el domini d'unió a l'ADN d'FLI1.

"EWSR1-FLI1 segueix sent una diana terapèutica desafiant, per la qual cosa comprendre les seves dependències pot oferir estratègies alternatives per a desconnectar el seu programa transcripcional aberrant", diu Sara Sánchez-Molina, primera autora de l'estudi i investigadora postdoctoral a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

MÉS INFORMACIÓ A L'IRSJD

Explicació d'aquesta descoberta sobre el sarcoma d'Ewing per part de l'equip investigador

Al principi d'aquest vídeo l'equip investigador d'aquest treball, liderat pel Dr. Jaume Mora, director científic de l'Àrea d'Oncologia i Hematologia, explica aquesta nova vulnerabilitat epigenètica en les cèl·lules canceroses del sarcoma d'Ewing descoberta, que obre la porta al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.
Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Es descobreix un gen crucial per al desenvolupament del sarcoma d'Ewing