Back to top

Govern

Aquest apartat conté el marc normatiu intern pel qual es regeix l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, quant el seu funcionament legal, la seva orientació ètica i moral, la gestió dels seus professionals i el comportament d'aquests en pertànyer a un centre de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Aquests quatre documents contenen les guies d'actuació de l'Hospital i marquen el què, el com i el perquè de tota la seva activitat.

Comparteix