Back to top

Laboratori: informació per a les famílies

Extraccions pediàtriques: què cal saber

En el cas dels infants, l’obtenció de sang mitjançant la venipunció, tècnica més coneguda com a analítica, requereix una sensibilitat especial i un saber fer per part del personal implicat en el procés.

La por dels pacients a les punxades de vegades és més gran que la por que tenen a altres procediments que es duen a terme a l’hospital i que fins i tot poden ser més invasius o molestos. Tot seguit resumim els principals consells que cal seguir en cas que hagin de fer una extracció de sang al vostre fill:

Anàlisi sang extracció nen Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

És convenient preparar l’infant abans de la prova

La imminència d’una prova mèdica, les agulles o les bates blanques poden generar ansietat en els nens. Si es posen nerviosos, els vasos sanguinis es contrauen i és difícil extreure la sang. Per aquest motiu, per tal de tranquil·litzar-los, és important explicar-los de manera clara i senzilla quin tipus de prova se’ls ha de fer. Així mateix, és necessari adaptar les explicacions o l’actitud dels pares a cada edat.

  • Lactants: perceben l’estat d’ànim dels pares, de manera que és recomanable que tant els adults com el nadó es trobin en un ambient tranquil abans de dur a terme l’analítica.
  • Nens i nenes de fins a 12 anys: a mesura que maduren es pot interactuar amb ells d’una manera més complexa. Cal començar explicant-los de manera clara i senzilla per què van a l’hospital, sense espantar-los, amb arguments breus i simples. No els hem d’enganyar mai sobre el dolor: han de saber que notaran una punxada i un lleuger dolor durant uns segons, però és necessari que els quedi clar que no cal que pateixin per res.
  • Adolescents: el grau de maduresa i el desig d’independència d’aquests pacients fa que sigui necessari facilitar-los una informació més detallada sobre els procediments i les raons per les quals es duen a terme. Si prefereixen fer-se la prova sense la presència d’un adult, és aconsellable respectar-ho.
Cal que el pacient estigui en dejú

En la majoria de casos és necessari fer la prova sense haver ingerit aliments durant unes hores per tal de poder interpretar correctament els resultats. Pel que fa al dejuni, hi ha certes franges d’edat i pautes que cal seguir. Aquestes pautes són:

  • Lactants: en aquest cas els menors no poden estar 8 hores sense menjar, per tant el moment ideal per dur a terme l’extracció és just abans de menjar, quan faci entre 2 i 3 hores de l’última ingesta.
  • Infants entre 1 i 3 anys: en aquesta franja d’edat els pacients acostumen a menjar molt sovint. En aquest cas podran beure líquids, per exemple aigua o un suc de fruita, sempre que entre aquesta ingesta i la prova passi un temps mínim de dues hores.
  • Infants de més de 3 anys: és aconsellable que hagin passat 8 hores des de l’última ingesta d’aliments o líquids.
Cal acompanyar-los només per tranquil·litzar-los

El dolor de la punció no és intens, però la sensació d’estar subjectat per evitar moviments bruscos o inesperats, o la por a les coses desconegudes, es pot viure de manera traumàtica. És recomanable que els pares siguin presents en el moment de dur a terme l’extracció de sang, tot i que no sempre és possible. 

En determinats casos pot ser necessari immobilitzar el pacient

Si bé no cal immobilitzar tots els pacients en el moment de dur a terme l’extracció, en cas que sigui necessari fer-ho, és important entendre que la immobilització és una pràctica recomanada per garantir l’èxit de la prova i la seguretat del menor. Els acompanyants no han d’alterar-se; si ho fan, l’infant pot percebre la situació com un càstig o com quelcom negatiu. Dur un dels seus objectes preferits pot ser una bona tècnica de distracció.

La importància del reconeixement

Un cop superada la prova és important reconèixer la valentia dels infants. De ben segur que unes paraules dels pares i del personal que ha dut a terme l’extracció seran ben rebudes. A les cabines d’extracció disposem d’un Certificat de valentia. Sol·liciteu-lo al personal si us sembla bona idea. 

Comparteix