Back to top

Laboratori: què ens fa diferents

El Laboratori està integrat en la dinàmica assistencial de l’Hospital Sant Joan de Déu com un servei central i els nostres facultatius especialistes formen part dels equips que atenen directament els pacients. El Laboratori està preparat per resoldre qualsevol tipus d’analítica, tot i que la nostra activitat se centra en l’atenció dels pacients pediàtrics i les dones embarassades. Malgrat que la nostra missió principal consisteix a dur a terme anàlisis, també dediquem recursos a dos àmbits que considerem imprescindibles per tal de millorar la pràctica clínica: la recerca i la docència.

Adaptació dels procediments als pacients pediàtrics

Una part fonamental de la nostra activitat és l’obtenció de mostres de sang, de manera que som especialment sensibles a les necessitats particulars dels infants i dels seus familiars pel que fa a aquest procés. En conseqüència, seguim uns procediments adaptats per tal que l’extracció de sang sigui el menys traumàtica possible per als petits. D’altra banda, duem a terme les anàlisis amb la mínima quantitat possible de mostra necessària.

Utilització de tècniques diverses per garantir la màxima operativitat

L’àrea d’urgències del laboratori disposa d’un gran ventall de tècniques que no es limiten únicament a les tècniques urgents, sinó que constitueixen un veritable laboratori en temps real o de resposta ràpida, amb una gran capacitat de resolució de peticions en un breu termini de temps. El nostre objectiu és que les analítiques no siguin un factor limitant en el procés d’atenció assistencial.   

Especialització de l’equip i utilització d’alta tecnologia

El Laboratori té capacitat per dur a terme anàlisis d’alta especialització en les diverses àrees clíniques: hematologia, bioquímica, microbiologia i genètica. Entre els instruments disponibles trobem equips de cromatografia d’alta i ultra resolució, citometria de flux, microscopis i sistemes de captació d’imatge,  analitzadors automatitzats d’alta capacitat i plataformes d’anàlisi genètica, entre d’altres, que s’adapten a les necessitats d’un hospital d’alta complexitat.

Garantia de qualitat

Des de l’any 2002 disposem de la certificació UNE-EN ISO 9001, la vigència de la qual renova AENOR de manera periòdica. Des de l’any 2007 hem acreditat una extensa llista de tècniques especials d’acord amb la norma UNE-EN ISO 15189, que reconeix la qualitat i competència tècnica del laboratori, la vigència de la qual renova ENAC de manera periòdica.

Logos Aenor i Enac

Participació en projectes de recerca i formació

Els professionals del servei participen en o lideren diversos projectes de recerca, en el marc dels programes de la Fundació Sant Joan de Déu, amb l’objectiu de traslladar a l’activitat diària els resultats que milloren la pràctica clínica. D’altra banda, la formació de residents, estudiants de grau i de cicles formatius, implica un compromís amb la professió i una activitat que exigeix mantenir-se al dia de qualsevol avenç tècnic i clínic. 

Comparteix