Back to top

Cures Pal·liatives Pediàtriques

Alleugem el patiment i tenim cura del benestar dels nens i nenes amb malalties greus que amenacen la seva vida.

A la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona atenem de forma continuada i integrada nens amb malalties greus, que pot ser que no arribin a l'edat adulta, així com a les seves famílies. Entenem aquest binomi com quelcom indivisible per tal de poder oferir una atenció integral. 

En aquestes situacions, les necessitats acostumen a ser múltiples i complexes. L'objectiu de l'equip és oferir suport físic, social, emocional i espiritual. Si bé una de les funcions de la nostra unitat és ajudar a controlar els símptomes que poden presentar-se en malalties complexes, sempre tenim com a objectiu principal garantir el benestar del nen i la família

La Unitat de Cures Pal·liatives consta de dos pediatres, quatre infermeres, una treballadora social, una agent espiritual i un psicòleg, especialitzats en l'àmbit de l'atenció pal·liativa pediàtrica. Tots aquests professionals són necessaris per oferir l'atenció integral desitjada, ja que quan una malaltia greu és diagnosticada, totes les esferes del nen i la seva família es veuen afectades. Coneixedors de la complexitat de la tasca, com a institució cuidem al màxim els nostres professionals perquè puguin oferir una atenció òptima.

Comparteix