Back to top

Endocrinologia

Diagnostiquem i tractem afeccions del sistema endocrí: alteracions hormonals, glandulars i del metabolisme.

El servei d'Endocrinologia s'encarrega del diagnòstic i el tractament de nens i adolescents amb afeccions del sistema endocrí.

Disposem d'un equip d'especialistes amb una àmplia experiència en alteracions hormonals, glandulars i del metabolisme. Realitzem 13.000 visites a l'any, és a dir, 52 visites al dia. Els motius més freqüents de consulta són la diabetis mellitus, la talla baixa, els trastorns del desenvolupament sexual, el goll i l'obesitat.

Centrem el tractament del pacient en la família com a element fonamental.

Especialitats

Diabetis tipus 1

El Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI) és un dels primers a Europa dedicat a la diabetis mellitus tipus 1 des d'un enfocament integral, que combina la triple funció d'aprofundir en el coneixement científic de la diabetis infantil, millorar l'atenció dels pacients i sensibilitzar la societat. El nostre hospital ha estat acreditat com a centre de referència internacional en diabetis mitjançant el programa SWEET, un reconeixement del qual el nostre centre disposa des de l'any 2014 en què s'ha reconegut a més una millora generalitzada dels nostres indicadors. Som l'únic centre espanyol amb aquesta certificació.

Tractament

El tractament base de la diabetis és la insulina, però hi ha diferents tipus i pautes d'administració. Valorem quina és la més adequada per a cada pacient.

No cobert per la sanitat pública

Educació

A través de dos programes, un per a nens i un altre per a adolescents, formem i donem suport als nostres pacients i a les seves famílies perquè assumeixin l'autocura de la diabetis.

No cobert per la sanitat pública

Guia diabetis tipus 1

Tenim un portal web amb consells i recursos sobre la diabetis tipus 1 en nens i joves per ajudar el pacient i la seva família a controlar de manera adequada la malaltia.

Creixement i pubertat

Tractem tota mena de trastorns relacionats amb el creixement de l'infant i el seu desenvolupament puberal. Abordem aquestes patologies des d'un enfocament multidisciplinari, en col·laboració amb altres serveis de l'Hospital.

Trastorns del creixement

Experts en la gestió de l'hormona del creixement i en l'atenció a nens amb antecedents de PEG (Petits per a l'Edat Gestacional) i CIR (Creixement Intrauterí Retardat).

No cobert per la sanitat pública

Trastorns del desenvolupament sexual

Tractem la pubertat avançada o precoç i la pubertat retardada de manera multidisciplinària. Atenem 1.000 consultes a l'any per diagnosticar i tractar trastorns gonadals.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns de diferenciació sexual

Tractem trastorns com ara els genitals ambigus, la hiperplàsia suprarenal congènita i el clítoris sobre desenvolupat. Col·laborem amb els serveis de Cirurgia i Psiquiatria.

No cobert per la sanitat pública

Obesitat

Cada cas d'obesitat infantil requereix un abordatge apropiat a les seves necessitats. Aconseguir un pes adequat no només reverteix en la salut present de l'infant, sinó que també contribueix a prevenir moltes malalties de l'edat adulta, com per exemple la hipertensió, les afeccions cardiovasculars o la diabetis.

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tractem l'obesitat amb un enfocament multidisciplinari i dirigit a tota la família. Tenim un equip format per metges endocrins, dietistes-nutricionistes, infermeres, treballadors socials, psicòlegs i especialistes en esport.

Diagnòstic

El nostre primer objectiu és determinar l'origen del trastorn. Així valorem quin és el millor abordament i tractament de l'obesitat per a cada pacient.

No cobert per la sanitat pública

Coaching per modificar hàbits

Psicòlegs i dietistes-nutricionistes apliquen estratègies de coaching per perdre pes i modificar hàbits. Inclou grups de suport, taller de cuina i seguiment personalitzat.

No cobert per la sanitat pública

Programa PrevenGo

Un motivador de salut ajuda els pacients de 6 a 14 anys a crear la seva pròpia estratègia per modificar hàbits, mentre comparteixen amb altres infants objectius i resultats.

No cobert per la sanitat pública

Obesitat mòrbida

Tenim un programa d'esport en col·laboració amb la Federació Catalana de Pentatló, en què entrenadors professionals motiven i segueixen els èxits del pacient.

No cobert per la sanitat pública

Endocrinologia Oncològica

Tenim una clínica monogràfica, és a dir, una consulta especialitzada en càncer endocrí pediàtric referent a escala nacional. Fem un abordatge multidisciplinari coordinat amb els serveis d'Oncologia, Neurocirurgia i Cirurgia Pediàtrica. 

Neuroendocrinologia

Els tumors d'hipòfisi suprasellars (adenomes, craniofaringiomes, hamartomes) suposen dèficits hormonals que necessiten tractament especialitzat a llarg termini.

No cobert per la sanitat pública

Nòdul tiroïdal

Diagnòstic i tractament del nòdul tiroïdal i càncer de tiroide en nens i adolescents.

No cobert per la sanitat pública

Tumors endocrins

Diagnòstic i tractament multidisciplinari de la Neoplàsia Endocrina Múltiple (NEM), com el càncer de tiroide, els tumors d'ovari, testicle, glàndules suprarenals.

No cobert per la sanitat pública

Malalties hereditàries que predisposen a càncer endocrí

Col·laborem amb els serveis de Genètica i Oncologia en malalties com ara MEN 2A, MEN 2B, MEN 1, paraganglioma, carcinoma medul·lar de tiroide familiar, neurofibromatosi…

No cobert per la sanitat pública

Seguiment del supervivent de càncer infantil

Els pacients amb càncer infantil han millorat la supervivència a llarg termini. El seguiment i el tractament de les seqüeles endocrines és important per a la seva qualitat de vida.

No cobert per la sanitat pública

Malalties minoritàries

En el servei d'Endocrinologia visitem un volum elevat de nens i adolescents amb malalties minoritàries que afecten el sistema endocrí. Sovint tractem aquests pacients en col·laboració amb altres serveis de l'Hospital per abordar la malaltia de manera integral. Cal destacar la Síndrome de Prader Willi, causada per la mancança d'un gen en part del cromosoma 15.

Comparteix