Back to top

Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició

Tractem tota mena de malalties de l'aparell digestiu, hepàtiques i problemes nutricionals.

Al Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició pediàtrica atenem nens amb patologies complexes, amb problemes de motilitat, malalties metabòliques, trastorns hepàtics, malalties inflamatòries intestinals o esofagitis eosinofílica, entre d'altres. També atenem pacients amb problemes gastrointestinals comuns, com el reflux gastroesofàgic o el dolor abdominal.

Atesa la freqüent implicació de la patologia digestiva i nutricional en múltiples malalties cròniques de la infància, participem de manera activa en moltes de les unitats multidisciplinàries de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per millorar l'abordatge d'aquestes patologies.

Sovint ens consulten per a una segona opinió en nens que presenten símptomes digestius (vòmits, diarrea, estrenyiment, dolor abdominal, problemes de creixement i desenvolupament), però que no disposen d'un diagnòstic clar.

Especialitats

Malaltia inflamatòria intestinal

Disposem d'un equip multidisciplinari format per gastroenteròlegs, infermeres, psicòlegs, dietistes, cirurgians i treballadors socials.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns de motilitat digestiva

Atenem pacients amb patologia complexa que afecta la motilitat intestinal i que necessiten un abordament multidisciplinari.

No cobert per la sanitat pública

Disfàgia orofaríngia

Fem el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la patologia; ens hem constituït com una unitat de referència a escala nacional.

No cobert per la sanitat pública

Esofagitis eosinofílica

Disposem d'una àmplia experiència en l'abordament mèdic i nutricional d'aquesta patologia i treballem amb el Servei d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

No cobert per la sanitat pública

Hepatopaties i alteracions de les vies biliars

Tractem tota mena de malalties del fetge i de les vies biliars: hepatitis infeccioses, trastorns del flux biliar i altres malalties cròniques.

No cobert per la sanitat pública

Malaltia celíaca

Som experts en el diagnòstic precís de la celiaquia, en el tractament i en el seguiment durant l'edat infantil.

No cobert per la sanitat pública

Fibrosi quística

Formem part de l'equip multidisciplinari que tracta aquesta malaltia multisistèmica i que, entre altres òrgans, també afecta el pàncrees, el fetge i els intestins.

No cobert per la sanitat pública

Errors congènits del metabolisme

Juntament amb el Servei de Neurologia liderem la Unitat d'errors congènits del metabolisme, on atenem pacients amb alguna d'aquestes malalties genètiques.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns de la conducta alimentària

Atenem aquesta mena de patologia en col·laboració amb el Servei de Psiquiatria i en el marc d'un equip multidisciplinari amb psicòlegs i nutricionistes.

No cobert per la sanitat pública

Malalties pancreàtiques

Tractem les diferents malalties del pàncrees (pancreatitis agudes o cròniques) i atenem també pacients amb afectació secundària a diabetis o a fibrosi quística.

No cobert per la sanitat pública

Altres malalties
 • Vòmits cíclics
 • Esofagitis càustica
 • Reflux gastroesofàgic
 • Diarrea crònica
 • Síndromes de malabsorció diversos
 • Dolor abdominal recurrent 
 • Restrenyiment i encopresi
 • Gastritis per Helicobacter pylori
 • Malaltia pèptica gàstrica i duodenal
 • Síndromes postresecció
 • Teràpia nutricional en patologies cròniques
 • Síndromes de poliposi familiar
 • Trastorns digestius funcionals
 • Obesitat
Procediments i tècniques diagnosticoterapèutiques

Les més habituals són: 

 • Endoscòpia digestiva alta i baixa, tant diagnòstica com terapèutica
 • pHmetria i impedanciometria esofàgica monitorada de 24 hores
 • Manometria esofàgica i anorectal
 • Test d'hidrogen espirat a sucres
 • Test d'urea C13
 • Biòpsia hepàtica percutània
 • Valoracions nutricionals
 • Calorimetria indirecta
 • Nutrició artificial (enteral i parenteral)
 • Bioretroalimentació
 • Videofluoroscòpia
 • Videoendoscòpia de la deglució

Alimentació vegetariana saludable en família

La dietista i nutricionista Núria Llata Vidal, del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ens dona les claus perquè tots els membres de la família puguin seguir un dieta vegetariana de manera saludable i nutritiva.
Comparteix