Back to top

Neonatologia: investigació

 

Entre el 2012 i el 2015 hem publicat 43 articles en revistes científiques amb un factor d'impacte acumulat de 152 punts.

Línies de recerca

Participem en les línies de recerca següents:

Accions de transferència

Guia de Pràctica Clínica sobre Encefalopatia Hipòxica Isquèmica en el nounat més gran o igual a 35 setmanes de gestació. Col·laboració de la Fundació Sant Joan de Déu i l'Agència d'Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS). Aquesta guia de pràctica clínica pertany al Pla de qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat.

Guia per a pares i mares de nounats amb encefalopatia hipòxica isquèmica.

Comparteix