Back to top

Neuroblastoma

El neuroblastoma és el tumor més freqüent als 5 primers anys de la vida. Es tracta d'un grup heterogeni de tumors que poden afectar diferents compartiments del cos. La incidència del neuroblastoma és d'aproximadament un cas per cada 70.000 nounats vius, la qual cosa a Espanya suposa uns 100 casos anuals. El comportament de la malaltia és molt divers: pot ser benigne i no requerir cap tractament (un 50-60 % dels casos), o agressiu, i requerir tractament multimodal (45-55 %).

El neuroblastoma d'alt risc, que majoritàriament es tracta a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, és una malaltia difícil d'abordar amb una supervivència als millors centres del 55 %. El tractament dels nens amb neuroblastoma d'alt risc és un procés complex que requereix multitud d'experts en camps com la biologia molecular, la patologia molecular, la radiobiologia, la medicina nuclear, la cirurgia oncològica, la neurocirurgia oncològica, la radioteràpia i l'oncologia pediàtrica. Pocs centres del món disposen del ventall complet d'experiència i tecnologia necessàries per oferir la millor opció per a un pacient amb neuroblastoma d'alt risc.

La cura del neuroblastoma d'alt risc continua sent un dels grans reptes per als professionals de l'oncologia infantil. El desenvolupament de la immunoteràpia anti-GD2 d'última generació ha aconseguit resultats mai abans somiats com la supervivència a llarg termini de pacients amb recaiguda o amb malaltia refractària. 

Investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han publicat els resultats del tractament amb l'anticòs anti-GD2 humanitzat naxitamab (DanyelzaⓇ) combinat amb el factor estimulant de colònies de granulòcits i macròfags (GM-CSF; LeukineⓇ) en pacients amb neuroblastoma d'alt risc en remissió completa després del tractament d'inducció (amb quimioteràpia i cirurgia) que demostren una supervivència global superior al 90 % en tres anys sense necessitat de quimioteràpia d'altes dosis ni trasplantament autòleg.

La immunoteràpia amb anticosos anti-GD2 aconsegueix “entrenar” el sistema immune del pacient perquè reconegui i elimini les cèl·lules del neuroblastoma, grans expertes a evadir el sistema d'immunovigilància.

Supervivència global a 3 anys en NB d'alt risc

Tractament d'inducció
90 %
sense recaiguda després de la primera remissió completa
Tractament amb Naxitamab i GM-CSF
82,4 %
en primera o segona remissió completa

Nombre de pacients amb NB d'alt risc

> 300
tractats amb naxitamab des de 2017
> 60
avaluats anualment
*NB (neuroblastoma)

Què podem oferir per al diagnòstic i tractament del neuroblastoma d'alt risc

Diagnòstic molecular de precisió

L'equip del Laboratori d'Oncologia Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona treballa amb tècniques que permeten saber quin tipus de neuroblastoma té cada pacient gràcies a l'anàlisi molecular del tumor. Un diagnòstic precís comporta un pronòstic millor, ja que permet determinar el grau de malignitat de la lesió i treballar amb tractaments diana, orientats específicament a cada tipus de tumor, amb tractaments personalitzats. 

Tractament d'inducció (cirurgia i quimioteràpia)

Per als pacients amb neuroblastoma de baix risc s'ofereix un tractament només amb cirurgia. La supervivència global d'aquest grup és del 98 % a llarg termini.

Per als pacients d'alt risc, a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona hem desenvolupat la nostra adaptació del protocol N7 del Memorial Sloan Kettering Center a Nova York (MSKCC), mN7 amb cirurgia precoç com el nostre estàndard d'inducció. Els pacients en remissió completa després de la inducció segueixen el protocol de consolidació amb radioteràpia i immunoteràpia amb naxitamab. El tractament es completa en 12 mesos. Els pacients en primera remissió completa continuada tenen una supervivència global estimada superior al 90 % a 3 anys.

Immunoteràpia amb naxitamab

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un dels pocs centres que actualment ofereix immunoteràpia anti-GD2 amb l'anticòs Hu3F8 (naxitamab). El naxitamab (DanyelzaⓇ, USA) està aprovat per l'FDA (agència americana de medicaments, o Food Drug Administration) per a pacients amb neuroblastoma d'alt risc amb malaltia refractària o en recaiguda exclusivament al compartiment osteomedul·lar (medul·la òssia o os).

El naxitamab s'administra en combinació amb altres fàrmacs, en aquest cas factors d'estimulació combinats (GM-CSF o AMB) per activar el sistema immunitari del pacient. La immunoteràpia s'ofereix de manera ambulatòria i evita l'ingrés, la qual cosa permet estades més breus dels pacients al centre, als quals es fan les proves i el seguiment necessaris per veure l'evolució i la seva resposta al tractament. La supervivència global a 3 anys en pacients amb neuroblastoma d'alt risc en primera o segona remissió completa tractats amb naxitamab i GM-CSF és del 82,4 %.

El naxitamab continua en desenvolupament clínic per ser sotmès a aprovació per les agències reguladores en diverses parts del món (la Xina, el Japó, Austràlia, European Medical Agency (EMA), l'Argentina, Mèxic, Rússia). El nostre centre actualment assessora les agències reguladores per agilitzar l'aprovació i l'ús del naxitamab en altres centres a escala mundial.

El nostre centre va ser el primer a administrar naxitamab al món, el 12 de juny de 2017. L'assaig clínic internacional 201 de l'empresa Y-mAbs Therapeutics es va iniciar el març de 2018. Aquest assaig és el que ha permès que l'FDA aprovés la indicació el 20 de novembre de 2020. Els requisits de l'FDA exigien continuar amb l'assaig clínic fins a un total de 85 pacients. Fins ara (juliol de 2021) s'han inclòs 65 pacients a l'assaig en 8 centres d'Amèrica i Europa. El nostre centre ha inclòs 32 pacients, més del doble que qualsevol altre centre de l'estudi.

Tractament combinat (HITS)

simultània i desenvolupada inicialment al Memorial Sloan Kettering Cancer Center i administrada al nostre centre des de 2018. L'experiència amb HITS demostra que en el 40 % dels pacients s'aconsegueix la remissió completa.

El protocol de quimioimmunoteràpia actual i desenvolupat al nostre centre, NICE, inclou cicles HITS a més de cicles NICE (naxitamab + quimioteràpia ICE). El protocol NICE està indicat en pacients amb un pronòstic molt dolent de neuroblastoma refractari al tractament amb naxitamab o amb malaltia refractaria no ressecable quirúrgicament en teixits tous.

Omburtamab 101

L'augment de la supervivència de pacients amb neuroblastoma d'alt risc gràcies als nous tractaments ha comportat l'augment de les recaigudes al sistema nerviós central (SNC). Al nostre centre oferim tractament de rescat amb radioimmunoteràpia amb l'anticòs monoclonal 8H9 (Omburtamab) dins de l'assaig clínic 101 de YmAbs. L'experiència d'MSKCC demostra que fins a un 50 % dels pacients amb recaiguda a l'SNC tractats amb esquemes que inclouen Omburtamab poden recuperar-se.

Resultats segons el tipus de tractament

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha aconseguit un 90 % de supervivència global a tres anys en pacients amb neuroblastoma d'alt risc en primera remissió completa després del tractament d'inducció amb quimioteràpia i cirurgia i sense necessitat de quimioteràpia d'altes dosis i trasplantament autòleg. La supervivència global a 3 anys se situa en el 82,4 % en pacients amb neuroblastoma d'alt risc en primera o segona remissió completa tractats amb naxitamab i GM-CSF.

L'equip d'oncologia ha aconseguit que el neuroblastoma del nostre fill entri en remissió: estem molt agraïts
Yaroslava, mare de Maryan, pacient de neuroblastoma de l'Hospital Sant Joan de Déu
A Sant Joan de Déu han diagnosticat i tractat el nostre fill d'un neuroblastoma i en un mes ja podíem tornar a casa.
Tanya, mare d'en Daniyl, pacient tractat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Gràcies a tots els especialistes que van participar en el tractament del nostre fill, ara ell s'assembla a la resta d'infants.
Larissa, mare de l'Ivan, pacient de neuroblastoma de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Estic molt content perquè ja no he de dormir a l'hospital i puc recuperar-me a casa juntament amb la meva família.
Szymuś, pacient de neuroblastoma de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Darrers articles publicats:

Comparteix