Back to top

La nostra estructura

L'Hospital Sant Joan de Déu forma part de la Província San Juan de Dios de Espanya de l'Orde Hospitalari. Aquest Orde és una institució religiosa de caràcter benèfic social sense ànim de lucre, regida pel Dret Canònic i reconeguda civilment, i inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 006880.

Comitè de Direcció

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i s'encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l'assistència que proveeix el centre, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució.

Personal

Professionals
2.258
Voluntaris
600

Les retribucions abonades durant l'any 2020 als membres del Comitè de Direcció per les funcions directives que exerceixen per a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és de 1.151,38 milers d'euros.

Comparteix