Back to top

Sant Joan de Déu i el Clínic impulsen una Unitat per avançar en el diagnòstic, tractament i investigació de les malalties immunomediades

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona atén més de 10.000 infants afectats per aquestes patologies

Publicat a:
22 Juny 2018
Equip de la Unitat de malalties immunomediades
D’esquerra a dreta, Dra. Laia Alsina, cap de la Unitat Funcional Integrada d'Immunologia Clínica i Immunodeficiències Primàries i coordinadora de la Unitat Funcional amb el Clinic, Dr. Jordi Anton, cap de Servei de Reumatologia, i Dra. A.M. Plaza, cap de Servei d’Al·lergologia i Immunologia Clínica.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2018/enfermedades-inmunomediadas-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i l’Hospital Clínic han sumat esforços i han impulsat recentment la Unitat que van crear l’any 2011 per avançar en la millora del diagnòstic, tractament i investigació de les malalties degudes a alteracions del sistema immune o malalties immunomediades com es el cas de les al·lèrgies, les immunodeficiències primàries, les malalties reumàtiques, autoinflamatòries i autoimmunes en la població infantil. Conjuntament, els Servei d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica i de Reumatologia de l'Hospital atenen més de 10.000 infants que pateixen malalties immunomediades.

El reconeixement de moltes d’aquestes malalties ha augmentat en els darrers anys gràcies, entre d’altres, als programes de difusió dels signes d’alerta de les immunodeficiències primàries i a campanyes pel coneixement de les malalties reumàtiques i autoinflamatòries pediàtriques. Aquestes són malalties minoritàries, sovint infradiagnosticades.

Els tractaments emprats per controlar les malalties immunomediades s’estan sofisticant cada cop més per tal que siguin el més selectius possibles i minimitzin l’impacte sobre el sistema immunitari, que cal que pugui mantenir la seva capacitat de fer front a les infeccions. És el cas dels anticossos monoclonals (mAbs) i les teràpies cel·lulars, que intenten modular o frenar la resposta del sistema immune en el cas de les malalties immunomediades, tot i que també es poden fer servir per potenciar la resposta immune en el cas dels pacients amb càncer.

Aquest abordatge terapèutic més selectiu, anomenat immunoteràpia, es perfila com una de les vies més prometedores per al tractament de moltes patologies en el futur. Per això, l’Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic han decidit ara impulsar la Unitat Funcional d’Immunologia Clínica, inicialment enfocada al diagnòstic, i centrar-la també en els tractaments d’immunoteràpia i en el seguiment clínic dels pacients que els reben.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Sant Joan de Déu i el Clínic impulsen una Unitat per avançar en el diagnòstic, tractament i investigació de les malalties immunomediades