Back to top

Oftalmologia: especialitats

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és l'hospital d'Espanya on es visiten més nens amb problemes oculars. Els nostres especialistes tenen una gran trajectòria i, per tant, una llarga experiència en el diagnòstic dels problemes de visió més complexos, i també en els rutinaris.

Especialitats

Les línies de treball més freqüents

Ambliopia (ull gandul)

Tot i corregir la visió amb ulleres, el nen amb ambliopatia no arriba a l'agudesa visual normal. Disposem d'una unitat específica amb proves de diagnòstic i tractament.

Ortòptica

Ensenyem exercicis oculars que tenen com a finalitat reforçar la convergència ocular per tractar trastorns com la insuficiència de convergència o certes heterofòries.

No cobert per la sanitat pública

Estrabisme (ull guerxo)

Oftalmòlegs i optometristes col·laboren per detectar la desviació. Alguns casos es corregeixen amb ulleres, d'altres, amb cirurgia i injeccions de Botox en el múscul que mou l'ull.

No cobert per la sanitat pública

Problemes lacrimals i palpebrals

Tractem el llagrimeig per obstrucció de la via lacrimal congènita, la ptosi congènita (parpella baixa que clou l'ull) i el calazi. Apliquem tècniques de diferent complexitat.

Les nostres línies d'excel·lència

Malalties oculars minoritàries

Oftalmòlegs, genetistes i altres especialistes col·laborem en patologies com la distròfia retinal, la malaltia de Lowe, la síndrome Prader Willi o la neurofibromatosi.

No cobert per la sanitat pública

Neurofibromatosi

Diagnòstic, seguiment i tractament en l'entorn d'una unitat multidisciplinària. Som l'únic centre de referència nacional en aquesta malaltia.

Cirurgia de la cataracta pediàtrica

Tractem, diagnostiquem i operem la malaltia, fins i tot en infants menors de 2 anys. Tenim oftalmòlegs i cirurgians experts, ja que la forma de gestionar-ho és diferent de l'adult.

Glaucoma congènit

Som un centre de referència nacional en el diagnòstic i el tractament del glaucoma pediàtric, tant de les formes primàries com de les associades a altres patologies.

Malalties corneals

Tractem tota mena de problemes de la còrnia. Tenim una extensa experiència en trasplantaments de còrnia per tractar opacitat corneal, i en entrecreuament corneal per al queratocon.

Retinopatia del prematur

Tenim un retinògraf de contacte (Ret Cam), l'únic adequat per examinar el fons d'ull del prematur. Tractem amb làser, injecció d'antiangiogènics i cirurgia.

Uveïtis

Tractem i diagnostiquem aquesta malaltia de l'úvea. Col·laborem amb especialistes en Reumatologia, ja que aquest trastorn pot produir-se a causa de l'artritis idiopàtica juvenil.

Cirurgia vitreoretinal

Tenim un equip de 2 retinòlegs pediàtrics especialitzats en malalties de retina i coroide, així com en vitrectomia infantil.

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia plàstica ocular i orbitària

Reconstruïm la cavitat de l'ull afectat per càncer ocular o altres motius. També som especialistes en cirurgia de malformacions de la parpella i pròtesis oculars infantils.

No cobert per la sanitat pública

Oncologia ocular

Oftalmòlegs i oncòlegs col·laborem en la unitat multidisciplinària de retinoblastoma i tumors d'òrbita. Tractem els malalts oncològics que també pateixen afeccions oculars.

Microftàlmia

Tractem aquesta malaltia que suposa una mida petita de l'ull. Un oftalmòleg i un cirurgià plàstic col·laboren per diagnosticar i tractar amb les tècniques adequades cada cas.

Neurooftalmologia i psicooftalmologia

Un equip multidisciplinari aborda malalties del nervi òptic. Avaluem la visió de nens amb trastorns neurològics i psiquiàtrics, com ara esquizofrènia o TDAH.

No cobert per la sanitat pública

Baixa visió i rehabilitació infantil

Imaginem la baixa visió des de la perspectiva de l'infant. Recomanem solucions i assessorem les associacions de pacients per aconseguir una millor adaptació al medi.

No cobert per la sanitat pública

Medicina internacional, privada i segona opinió

Aquests serveis s'ofereixen únicament per a medicina internacional, privada i segona opinió.

Revisions oftalmològiques

Fem revisions adaptades a les diferents franges d'edat: en nens en edat preverbal, en nens dels 2 als 4 anys i en nens més grans.

No cobert per la sanitat pública

Estudi de possible deficiència visual

S'aplica quan els pares, els familiars o els professors han observat algun comportament que fa pensar que el nen pot no veure-hi bé o en cas de possibilitat d'herència genètica.

No cobert per la sanitat pública

Lents de contacte

Amb lents de contacte tractem algunes malalties, sobretot de la còrnia o després de la cirurgia de cataracta en lactants. També en cas de diferències de graduació entre dos ulls.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix