Back to top

Oncologia Pediàtrica Integrativa

Treballem pel benestar dels pacients, per millorar la seva qualitat de vida i per tenir un impacte positiu en el seu pronòstic.

La Unitat d'Oncologia Pediàtrica Integrativa (UOPI) de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és la primera d'Espanya. Els nostres professionals ofereixen al pacient un enfocament holístic, centrat en el pacient, des del rigor científic i amb criteri mèdic per disminuir toxicitats dels tractaments i millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer del desenvolupament. Es tracta d'un projecte pioner al nostre país i, en el seu plantejament, únic a Europa, ja que en el nostre centre els tractaments complementaris s'integren en el pla terapèutic i en l'abordatge global del pacient.

La UOPI neix el setembre del 2019 per donar resposta a les necessitats dels pacients i a les seves famílies, preocupades pel benestar dels infants durant el tractament oncològic i després. És un servei sense cost per als usuaris, que es pot dur a terme gràcies a les donacions de particulars i empreses i d'actes solidaris que permeten dur a terme un programa únic a Espanya.

Tractaments amb acupuntura
600
durant el primer any d'activitat
Mitjana de sessions per pacient
4,5
en hospitalització, hospital de dia o CEX
Seguiment i assessoria nutricional
90
valoracions setmanals a l'any

Tractaments complementaris que oferim

L'oncologia integrativa atén les necessitats físiques i emocionals del pacient segons l'evidència científica existent, dins del tractament convencional. Posem al servei de l'infant i l'adolescent amb càncer tota l'evidència i el coneixement de què disposem per oferir-los una medicina que vetlla per la curació, el benestar i la qualitat de vida, en totes les fases de la malaltia i independentment del pronòstic

Els principals tractaments que oferim són la nutrició oncològica i l'acupuntura pediàtrica, que són les que han demostrat més beneficis en oncologia. Segons les guies de pràctica clínica basada en proves de la Society for Integrative Oncology (SIO), l'acupuntura es recomana com a tractament complementari en el dolor mal controlat i les nàusees o vòmits associats a la quimioteràpia.Estudis rellevants sobre la implementació de l'oncologia integrativa duts a terme pel National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) als EUA han conclòs que:

  • Els pacients amb càncer que reben tractaments integratius mentre estan hospitalitzats tenen menys dolor i ansietat.
  • És important tenir un estat nutricional correcte durant el tractament oncològic i després, per millorar l'adherència al tractament, la qualitat de vida i la supervivència.

Acupuntura pediàtrica

Des del diagnòstic s'inclou en el pla de tractament durant totes les fases de la malaltia. Fem servir tècniques indolores per alleugerir els efectes secundaris (astènia, nàusees, dolor o ansietat). És un tractament segur, eficaç i que es tolera bé.

No cobert per la sanitat pública

Pla nutricional

S'elabora d'acord amb les necessitats del pacient per augmentar la tolerància i adherència al tractament i millorar hàbits alimentaris. Una nutrició correcta des del diagnòstic pot millorar la supervivència de pacients amb càncer del desenvolupament.

No cobert per la sanitat pública

Teràpies de suport

Oferim altres tractaments complementaris, sempre d'acord amb criteris mèdics, com olis essencials i reflexologia, per millorar el benestar físic i emocional. En el context de pandèmia del SARS-CoV-2, hi ha teràpies que no es fan per seguretat.

No cobert per la sanitat pública

Tractaments personalitzats

En el moment del diagnòstic es valora en cada pacient quin suport nutricional i tractament complementari necessitarà. Dissenyem plans terapèutics integratius individualitzats d'acord amb el període del tractament i les seqüeles potencials.

No cobert per la sanitat pública

Entorn segur

Moltes famílies busquen tractaments complementaris fora de l'Hospital i poden recórrer a àmbits poc regulats, que no s'adhereixin al rigor científic. La UOPI permet cobrir aquesta demanda creixent en un entorn segur amb supervisió mèdica.

No cobert per la sanitat pública

Atenció multidisciplinària

La pediatra responsable de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica Integrativa treballa de manera coordinada amb l'equip mèdic, amb dietistes nutricionistes i amb tots els equips assistencials involucrats en l'atenció dels infants i adolescents amb càncer.

No cobert per la sanitat pública

Objectius de l'oncologia pediàtrica integrativa

Oferim un tractament centrat en el pacient amb un enfocament holístic per aconseguir:

Disminuir símptomes secundaris

Símptomes secundaris de la malaltia, efectes adversos, toxicitat del tractament, polifarmàcia i intrusisme professional.

Augmentar el benestar

La seguretat, l'adherència al tractament, el benestar físic i emocional i la qualitat de vida dels pacients.

Promoure una informació fiable

Un estat nutricional òptim, informació veraç i fiable per a les famílies, i avaluació, regulació i recerca.

Què ens fa diferents

Som una unitat pionera a Espanya, inspirada en centres de referència d'oncologia pediàtrica dels Estats Units, on l'oncologia integrativa forma part de la cartera de serveis des de fa anys i és un indicador d'excel·lència assistencial. És el cas del Boston Children's Hospital, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Dana-Farber Cancer Institute o el Presbyterian Children's Hospital. Ens diferenciem d'altres centres del nostre país pel fet que oferim tractaments complementaris integrats en el pla terapèutic en un entorn segur. Treballem amb professionals altament capacitats amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i evitar a les famílies desplaçaments, despeses innecessàries o efectes no desitjats. 

En quins pacients està indicat

Els tractaments complementaris que ofereix la Unitat d'Oncologia Pediàtrica Integrativa estan a disposició de qualsevol pacient que rebi tractament en el Servei d'Oncologia, tant de manera ambulatòria com ingressat, en funció de les seves necessitats. L'assessorament nutricional, l'acupuntura i els olis essencials estan inclosos en el pla terapèutic de tots els infants i adolescents amb càncer en tractament actiu o en seguiment.

L'acupuntura mèdica és aplicada per una pediatra especialista en aquesta disciplina. Es fan servir tècniques indolores i materials pediàtrics específics, i s'ha consolidat com el principal tractament no convencional, des del diagnòstic de la malaltia i en totes les seves fases (inclosa la fase de supervivent), per mostrar una tolerància, una eficàcia i una seguretat excel·lent. Durant les estades hospitalàries, l'acupuntura i els olis essencials s'integren al tractament de manera protocol·litzada per pal·liar alguns efectes secundaris molt freqüents, com ara nàusees, alteracions digestives (diarrea, restrenyiment), dolor o ansietat.

En consultes externes es valora el pacient ambulatori i el supervivent per assessorar-lo nutricionalment i fomentar hàbits de vida saludables. S'ofereixen estratègies terapèutiques complementàries que proporcionin una millor qualitat de vida i que alleugin o resolguin seqüeles secundàries al tractament rebut, com ara dolor funcional, astènia, ansietat o trastorns digestius.

L'efecte va ser gairebé immediat: després de la primera sessió, vaig començar a descansar cada cop millor. Igual que et donen medicaments i quimioteràpia, haurien d'oferir aquests tractaments.
Arnau Alpáñez, pacient de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Comparteix