Back to top

Ortodòncia

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tenim més de 40 anys d'experiència en tractaments d'ortodòncia. Utilitzem diverses tècniques per aconseguir el millor resultat i la major comoditat dels nens i nenes que atenem: ortodòncia fixa convencional, ortodòncia fixa amb brackets estètics, Invisalign (alineadors transparents) i ortodòncia lingual.

Alineació de dents

La detecció precoç d'un problema de maloclusió és essencial per facilitar la seva correcció d'una forma senzilla i ràpida.

Al Servei d'Ortodòncia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona oferim solucions efectives, tractaments individualitzats i tecnologia d'última generació per alinear les dents de nens i adolescents, solucionar les alteracions esquelètiques i restablir l'equilibri morfològic i funcional de la cara i la boca.

Aquests serveis no estan coberts per la sanitat pública.

Ortodòncia preventiva

Diagnòstic precoç d'alteracions de l'erupció dentària, maloclusions i detecció de problemes en el creixement dels maxil·lars.

No cobert per la sanitat pública

Ortodòncia interceptiva - ortopèdia infantil

En nens de 6 a 9 anys, s'indica per corregir l'amplària, la longitud i l'altura dels maxil·lars, i corregir hàbits per evitar una maloclusió.

No cobert per la sanitat pública

Ortodòncia correctiva

Redreçament dental mitjançant l'ús d'aparells fixos (bràquets estètics, invisalign, ortodòncia lingual) per a una correcta funció dental i estètica.

No cobert per la sanitat pública

Ortodòncia quirúrgica

Tractaments combinats d'ortodòncia i cirurgia ortognàtica per corregir malformacions greus. Utilitzem la planificació 3D per al diagnòstic i el pla de tractament.

No cobert per la sanitat pública

Tractament de malformacions congènites

Disposem d'una unitat craniofacial per al tractament multidisciplinari de les malformacions congènites com la fissura labiopalatina i la craneofaciostenosis.

Des de fa més de 30 anys seguim un protocol precoç d'atenció adreçat al tractament de pacients amb malformacions congènites amb l'objectiu de minimitzar les alteracions estètiques i funcionals en el nen, dins d'un entorn familiar favorable.

Aquests serveis estan coberts per la sanitat pública.

Fissures

Tractament amb ortodòncia i cirurgia en pacients amb fissura labiopalatina o paladar fes.

No cobert per la sanitat pública

Malformacions craniofacials

Un equip multidisciplinari (ortodoncista, cirurgià maxil·lofacial, logopeda, otorinolaringòleg) tracta als pacients amb malformacions craniofacials.

No cobert per la sanitat pública

Consulta de logopèdia

Tractament psicolingüístic des del naixement en nens afectats de fissura labiopalatina i altres malformacions congènites, amb rehabilitació miofuncional i suport a la família.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix