Back to top

Otorrinolaringologia: recerca

El Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona participa en diversos estudis i línies de recerca:

  • Participació en el grup multicèntric de recerca genètica clínica del síndrome d'Usher.
  • Participació en la línia de recerca del tractament de reconstrucció de la micròtia amb cartílag.
  • Participació en estudis de recerca relacionats amb les mesures intraoperatòries de l'implant coclear (monitorització intraquirúrgica).
  • Participació en l'estudi Delphi Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya.
  • Projecte d'estudi clínic en pacients infantils implantats mitjançant ressonància magnètica funcional.
  • Estudi clínic d'anàlisi en pacients amb citomegalovirus i hipoacúsia.
  • Projecte de curs de formació online sobre la hipoacúsia infantil.
  • Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec per avaluar l'eficàcia i la seguretat de ciprofloxacina 0,3% solució òtica i amb acetònid de fluocinolona 0,025% solució òtica en el tractament de l'otitis mitjana aguda amb tubs de timpanostomia en pacients pediàtrics. Data d'inici-fi: 2011 - 2014 
Comparteix